Natur

Älvarna och älvmötet i Djurås är något som många känner till, och det är imponerande att stå på höjden och se Västerdalälven och Österdalälven förenas.   

Österdalälven kantas av lövskogsbevuxna raviner och branter med rikt fågelliv. De bördiga markerna längs älven är mestadels uppodlade men det finns många spår av inlandsisens avsmältning, bl a ett antal dödisgropar som nu delvis är små vattenfyllda sjöar. Vissa är populära badsjöar medan andra är igenväxande med fågelrika lövskogssnår. Västerdalälven har en annan karaktär med många forsar och relativt liten påverkan av vattenkraft. 

Bortanför älvlandskapet breder kulliga berg ut sig med milsvida skogar. Här finns många fäbodmiljöer att upptäcka som är sammanlänkade med fäbodstigar ner till byarna längs älvarna. Skogen är mestadels påverkad av skogsbruk men det finns flera reservat där du kan uppleva gammelskog med träd i alla åldrar.  

Välkommen ut i naturen! 

Kontakt

Kommunbiolog
Pia Söderström
Telefon: 0241-152 16
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se