Lokalt vårdprogram i samverkan – LOVIS

Socialtjänsten i Gagnefs kommun bedriver sedan flera år tillbaka ett nära samarbete med primärvården och öppenvårdspsykiatrin vid vårdcentralen i Gagnef kring riskbruk, skadligt bruk och beroende, LOVIS – Lokalt vårdprogram i samverkan.

En grupp bestående av läkare, socialsekreterare, öppenvårdsbehandlare, psykiatrisjuksköterska, livsstilssjuksköterska och sjuksköterska träffas regelbundet och syftet med gruppen är att förbättra omhändertagandet av kommuninvånare och öka tillgängligheten för de med riskbruk, skadligt bruk- och beroendeproblematik och deras anhöriga.

Gruppen arbetar lokalt utifrån de Nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården.

Du som kommuninvånare kan kontakta LOVIS direkt för information och rådgivning gällande riskbruk, skadligt bruk och beroende.

Kontakt

Livsstilssjuksköterska Vårdcentralen

Eva Nyåkers
Telefon: 0241-49 85 22

Socialsekreterare

Christina Ottosson
Telefon: 0241-151 67
E-post: christina.ottosson@gagnef.se