Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för ärenden gällande kulturverksamheten, fritidsverksamheten, bibliotek, fritidsgårdar.

Sammanträden 2023

  • 9 februari
  • 23 mars
  • 20 april
  • 24 maj
  • 15 juni
  • 7 september
  • 12 oktober
  • 23 november
  • 14 december

Kultur- och fritidsnämndens ledamöter

Kontakt

Ordförande
Peter Törnblom
E-post: peter.tornblom@gagnef.se

Sekreterare
Ulrika Gradén
Telefon: 0241-152 02
E-post: ulrika.graden@gagnef.se