Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för ärenden gällande kulturverksamheten, fritidsverksamheten, bibliotek, fritidsgårdar.

Sammanträden 2022

  • 10 februari
  • 24 mars
  • 16 juni
  • 22 september
  • 20 oktober
  • 17 november
  • 15 december

Kultur- och fritidsnämndens ledamöter

Kontakt

Ordförande
Anette Kotilainen
E-post: anette.kotilainen@gagnef.se

Sekreterare
Ulrika Gradén
Telefon: 0241-152 02
E-post: ulrika.graden@gagnef.se