Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för ärenden gällande kulturverksamheten, fritidsverksamheten, bibliotek, fritidsgårdar.

Sammanträden 2024

  • 15 februari
  • 21 mars
  • 23 maj
  • 5 september
  • 17 oktober
  • 21 november
  • 12 december

Kultur- och fritidsnämndens ledamöter

Kontakt

Ordförande
Peter Törnblom
E-post: peter.tornblom@gagnef.se

Sekreterare
Ulrika Gradén
Telefon: 0241-152 02
E-post: ulrika.graden@gagnef.se