Kultur i skolan

Varje elev i Gagnefs kommun – från förskoleklass till årskurs 9 får ta del av minst ett kulturevenemang per läsår, ofta två. Det kan vara en teaterföreställning, konsert, dansföreställning, filmvisning mm. Skolan och kulturenheten samarbetar kring detta.

Skapande skola

Skapande skola är ett statligt bidrag från Kulturrådet som skolans huvudman söker varje år. Det gäller från förskoleklass till åk 9. Programmet syftar till att långsiktigt integrera konst och kultur i grundskolan. Det bidrar till att elever får större möjligheter till eget skapande genom möten med professionella kulturaktörer och kulturverksamheter. Bidraget stärker elevernas tillgång till kulturens alla uttrycksformer. 

Bland de projekt som beviljats medel tidigare år har eleverna fått tillfälle att:

  • Göra egen film
  • Pröva nycirkus
  • Besöka Dalarnas museum
  • Prova på opera
  • Se en teaterpjäs
  • Besöka Minnesstugan
  • Träffa en författare

Kontakt

Enhetschef kultur och bibliotek
Eva Nordström
Telefon: 0241-151 48
E-post: eva.nordstrom@gagnef.se

Kulturenheten
Epost: kultur@gagnef.se