Djuråsskolan

Djuråsskolan skolbyggnad

Skolans naturliga upptagningsområde är Djurås och de kringliggande byarna Djurås by, Arvslindan, Bodarna, Björka, Lindan, Mon, Väst- och Östtjärna. Från årskurs 4 börjar elever som gått på Bäsna skola på Djuråsskolan. På högstadiet utökas upptagningsområdet till att även omfatta elever som tidigare har gått på Kyrkskolan från byarna kring Gagnef och på Djurmoskolan söder om Djurås.

Efter skoltid erbjuds fritids. På fritids möts du av en pedagogisk verksamhet som utgår från Lgr 11 där trivsel ligger i fokus.

På Djuråsskolan får du ett personligt mottagande och handledning från första skoldagen. Inför varje läsår finns en inskolningsvecka så at du ska känna trygghet, tillhörighet, glädje och veta ungefär hur skolan fungerar. Kommer du ny under terminen har vi en plan för att du ska få ett bra mottagande.

Runt varje elev finns ett arbetslag som tillsammans planerar och genomför undervisning. Alla elever får en egen mentor som säkerställer att ett helhetstänkt finns kring ditt lärande, välbefinnande och utveckling.

Trygghet och studiero är grunden för att du ska trivas. Vi jobbar främjande och förebyggande för att du ska få en bra arbetsmiljö och känna dig trygg i skolan. Hur vi arbetar förebyggande och främjande hittar du i vår plan mot kränkande behandling och diskriminering. Årshjul finns för det systematiska arbetsmiljöarbetet, ett arbete som sker under året på klassråden.

Hela skoldagen är viktig och därför är det också viktigt att du mellan lektionerna har möjlighet att vila, umgås, göra meningsfulla och roliga saker.  I de lägre åldrarna finns möjlighet att låna leksaker, bollar och planerade rastaktiviteter ordnas vissa raster. På högstadiet finns en fältare, cafeteria och spel, bollar och gitarrer till utlåning.

Din delaktighet är viktigt därför har vi klassråd, elevråd, matråd så du har möjlighet att vara med att utveckla skolan. Viktigast av allt är att du är delaktig i ditt eget lärande och därför är det viktigt för oss att du vet vad du ska kunna för att nå kunskapskraven, att du vet hur det går för dig i skolarbetet och att du tycker att det är roligt att lära.

Djuråsskolan använder vi en modern webbaserad lösning, Vklass som gör informationsbytet mellan lärare, elever och vårdnadshavare enkelt, överskådligt och lättillgängligt. För vårdnadshavare och elever innebär det att de kontinuerligt kan följa elevens utveckling och få tillgång till information när det gäller närvaro, datum för prov, läxor osv. Att som vårdnadshavare i stor grad kunna ta del av elevens skoldag har visat sig öka elevens chanser att nå sina studieresultat.

Kontakt

Rektor

Boel Dahlberg
Telefon: 0241-153 15
E-post: boel.dahlberg@gagnef.se

Bitr. Rektor

Eva Backlund
Telefon: 0241-153 46
E-post: eva.backlund@gagnef.se

Bitr. Rektor

Erik Bergman
Telefon: 0241-153 60
E-post: erik.bergman@gagnef.se

Administratör

Camilla Eriksson
Telefon: 0241-153 20
E-post: camilla.a.eriksson@gagnef.se

Studie- och yrkesvägledare

Inga-Lena Lagergren
Telefon: 0241-153 17
E-post: inga-lena.lagergren@gagnef.se