Stöd och bidrag inom kultur-, fritids- och idrottsverksamhet

Gagnefs kommun vill bidra till folkhälsa, ökad och fördjupad bildning samt demokratisk delaktighet för alla, oavsett ålder, kön eller social och kulturell tillhörighet. Tillsammans verkar vi för ett kultur- och fritidsliv som präglas av nyskapande, utveckling och hög kvalitet.

För att stötta föreningar, individer och andra aktörer och för att underlätta för fler att bilda nya föreningar, finns olika bidrag att söka till kultur-, fritids- och idrottsverksamhet.

Genom våra stöd och bidrag vill vi även ge möjlighet för föreningslivet att bevara, underhålla och utveckla byggnader och anläggningar, såväl kulturhistoriskt värdefulla byggnader som idrottsanläggningar och andra föreningsägda fastigheter.

Nedanstående stöd och bidrag kan sökas av ideell förening som bedriver allmännyttig och ideell verksamhet, arbetar efter demokratiska principer och är öppen för alla. Föreningen ska ha sitt säte i Gagnefs kommun och vara registrerad i kommunens föreningsregister samt har lämnat sina stadgar till kultur- och fritidsförvaltningen. Bidrag kan inte sökas av privatpersoner.

Arrangörsbidrag för kulturverksamhet
Sista ansökningsdag: 31 mars

Projektbidrag för kulturverksamhet
Sista ansökningsdag: 31 mars och 30 september

Personalkostnadsbidrag för kultur-, fritids- eller idrottsförening
Sista ansökningsdag: 30 september

Verksamhetsbidrag för fritids- och idrottsverksamhet
Sista ansökningsdag: 31 mars och 30 september

Bidrag för drift och löpande underhåll av fastighet eller anläggning
Sista ansökningsdag: Löpande under året

Investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av byggnad eller anläggning
Sista ansökningsdag: Löpande och 30 november

Bidrag för spontanidrott till intresseförening utanför ordinarie föreningsverksamhet
Sista ansökningsdag: Löpande under året

Snabb slant – bidrag för att uppmuntra skaparvilja och engagemang hos ungdomar
Sista ansökningsdag: Löpande under året

Ansökan

Du ansöker om stöd och bidrag i första hand via våra digitala e-tjänster på minasidor.gagnef.se. Eventuellt efterfrågade bilagor ska alltid bifogas ansökan.

För att ansöka via e-tjänsten behöver du som sökande ha en giltig e-legitimation. Om du inte har någon e-legitimation skaffar du det via din bank. Myndigheten för digital förvaltning har en bra guide på sin hemsida Skaffa e-legitimation.

Ansökan via blankett

Om du inte har möjlighet att ansöka digitalt kan du skicka ansökan via post eller e-post. Du hämtar ansökningsblankett på sidan ”Tjänster, protokoll, blanketter och formulär”.

Ansökningsblankett via post skickas till Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef eller via e-post till: registrator@gagnef.se.

Marknadsföring

När du marknadsför arrangemang som finansieras med beviljat bidrag ska Gagnefs kommuns logotyp alltid finnas med och/eller formuleringen ”Med stöd från Gagnefs kommun”.

Kontakt

Kultursekreterare

Eva Nordström
0241-151 48
eva.nordstrom@gagnef.se

Kulturenheten
Epost: kultur@gagnef.se

Föreningskonsulent

Elisabeth Danielsson
elisabeth.danielsson@gagnef.se
0241-151 91