Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden hanterar ärenden för verksamheterna grundskola, förskola, vuxenutbildning, gymnasieskola, musik- och dansskola. Nämnden ansvarar även för vissa trafikfrågor och kommunens kostenhet.

Sammanträden 2022

  • 8 februari
  • 22 mars
  • 26 april
  • 23 maj
  • 21 juni
  • 20 september
  • 18 oktober
  • 15 november
  • 13 december

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter

Kontakter

Ordförande
Jan Wiklund
Telefon: 070-536 12 01
E-post: jan.wiklund@gagnef.se

Sekreterare
Helene Jarefors
Telefon: 0241-151 75
E-post: helene.jarefors@gagnef.se