Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden hanterar ärenden för verksamheterna grundskola, förskola, vuxenutbildning, gymnasieskola, musik- och dansskola. Nämnden ansvarar även för vissa trafikfrågor och kommunens kostenhet.

Sammanträden 2024

  • 13 februari
  • 19 mars
  • 23 april
  • 21 maj
  • 3 september
  • 15 oktober
  • 19 november
  • 10 december

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter

Kontakter

Ordförande
Jan Wiklund
Telefon: 070-536 12 01
E-post: jan.wiklund@gagnef.se

Sekreterare
Helene Jarefors
Telefon: 0241-151 75
E-post: helene.jarefors@gagnef.se