Kultur / skapande skola

Kommunen strävar efter att erbjuda förskolebarnen och grundskolans elever ett rikt och brett kulturutbud. Kommunens barnkulturgrupp fungerar som kontakt och bra länk mellan kommunens kulturavdelning och skolan. Den består av förskollärare, lärare, allmänkulturansvarig och bibliotekspersonal i Gagnefs kommun. De träffas några gånger per år och diskuterar och planerar en del av kulturutbudet för kommunens elever. Skolsektionen har de senaste åren lagt 100 000 kr per år för inköp av kultur till skolan vilket resulterar i ett kulturarrangemang per år och elev från förskolan t.o.m årskurs 9. Vartannat år delas Ottilia Adelborgpriset som tilldelas en kvinnlig barnboksillustratör. Kommunens tredjeklassare fördjupar sig i arbetet text och bild under förberedelserna, och är de som slutligen röstar fram pristagaren av tre nominerade. 

Kommunens kulturavdelning arrangerar också kulturarrangemang som skolans elever kan deltaga i. Förutom det fasta utbudet anordnas även workshops och visningar speciellt anpassade för barn i samband med ett kulturevenemang för allmänheten, och erbjuder ekonomiskt stöd för resekostnader till dessa. Grundskolans kulturgrupp söker också projektmedel från skolverket och kulturrådet för ”Skapande skola” evenemang. 

Kontakt

Utvecklingsledare
Evelina Bark Nordin
Telefon: 0241-152 53
E-post: evelina.bark.nordin@gagnef.se