Adresser

Karta med exempel på två typer av adresser
  • Gatunamnsadress exempel: Storgatan 2
  • Byadress exempel: By 21

Kommunen är enligt lagen om lägenhetsregister (2006:378) ansvarig för att besluta om belägenhetsadresser. Med en belägenhetsadress avses en adress som anger geografiska läget för en bestämd plats.

Belägenhetsadresserna sätts förutom på vissa platser i de större tätorterna som en byadress vilket innebär att adressen blir namnet på platsen plus ett löpnummer. I tätorterna används ibland även gatuadress vilket innebär att adressen blir gatans namn plus ett löpnummer, udda på vänster sida och jämna på höger sida.

Rätt belägenhetsadress underlättar för räddningstjänst, polis, hemtjänst, posten med flera att snabbt hitta rätt.

Behöver du en belägenhetsadress kontakta David Östh.

Lägenhetsnumrering

Lantmäteriet är den myndighet som är register- och personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen.

Kommunen gör ändringar och kompletteringar, exempelvis när nya lägenheter kommer till, befintliga ändras eller tas bort. Kommunen beslutar om vilka lägenhetsnummer som ska gälla.

Fastighetsägaren är skyldig att lämna uppgifter till kommunen om förändringar som sker i lägenhetsbeståndet. Fastighetsägaren är också skyldig att skylta och informera hyresgästerna om lägenhetsnummer som har beslutats av kommunen. Lägenhetsnumret ska finnas med i postadressen.

Kontakt

Markingenjör
David Östh
Telefon: 0241-15157
E-post: david.osth@gagnef.se