Knusberget

Gammal tallskog på Knusberget

Knusbergets naturreservat ligger på en östsluttning och består av gammal barrskog med stort inslag av lövträd i branten.

Reservatet består huvudsakligen av barrskog men i branten finns inslag av olika lövträd som sälg, rönn och asp. I den branta sluttningen förekommer mindre ras och träd faller eller blåser ofta omkull. Det skapar en omväxlande miljö som gynnar många olika växter och djur. Rasbranten utgör en tillflyktsort för lodjur.

I dalen nedanför rasbranten är det mycket blött, med stort inslag av gråal. Området har ett bra klimat för hänglavar. Dessa kräver hög luftfuktighet och en skog som ej är påverkad av modernt skogsbruk. Här växer bland annat garnlav, skägglav och den ovanliga violettgråa tagellaven.

I den södra delen är marken kalkpåverkad, vilket medför att de mindre vanliga arterna blåsippa och vårärt växer där.

Du når reservatet genom att från riksväg 70/E16 svänga in på en grusväg där det är skyltat Knusberget. Följ grusvägen förbi bergtäkten till en vändplan där du kan parkera och informationstavlan finns. En strövstig startar bredvid informationstavlan. Strövstigsmarkeringarna är bitvis otydliga och kommer att förbättras av förvaltaren.

Fakta

Bildades: 1998
Storlek: 17 ha
Service: Strövstig
Förvaltare: Gagnefs kommun

Karta

Karttips: Tryck på temaväljaren (tre streck) i övre högra hörnet för att få mer information om kartinnehållet eller +/- i nedre vänstra hörnet för att zooma ut eller in över hela kommunen. Det går också att klicka på objekten direkt i kartan för att få mer information eller bara klicka med vänster musknapp och dra för att förflytta sig. OBS den här kartan är anpassad för att se på en datorskärm. Vill du kika på områdena i mobilen, surfplattan eller via kommunens externa karta direkt? Gå in på Gagnefs kommuns externa karta: https://webbkarta.gagnef.se/spatialmap och välj bland teman i temagruppen ”Naturreservat”

Kontakt

Kommunbiolog

Pia Söderström
Telefon: 0241-152 16
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se