Kommunala bolag

Gagnefs Bostäder AB

Gagnefs Bostäder AB är ett till 100% kommunägt bolag med bostäder i Gagnefs kommun.

Gagnefs Teknik AB

Gagnefs Teknik AB ägs av Gagnefs kommun till 100%. I bolaget redovisas kommunens verksamheter vad gäller VA- och avfall. Bolaget administreras av Dala Vatten och Avfall AB.

Dala Vatten och Avfall AB ägs av Gagnefs kommun, Leksands Vatten AB, Rättviks kommun Kommunhus AB och Vansbro kommun med en fjärdedel var. Bolagets uppgift är att ta hand om avfallet som uppstår i dessa kommuner samt förse invånarna med dricksvatten och avloppsrening.

Dala Vatten och Avfall

Kontakt

Gagnefs Bostäder AB
Dan Nygren, VD
E-post: dan.nygren@gagnef.se

Gagnefs Teknik AB
Kundservice Dala Vatten och Avfall AB
Telefon: 0247-441 00
E-post: info@dvaab.se