Nedgrävning av djur

För att undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar måste döda djur tas om hand på ett säkert sätt. 

Nedgrävning/begravning av döda djur och delar av djur utgör bland annat risk för smittspridning. Förutom smittspridningsrisken utgör döda djurkroppar eller delar av dessa även en risk för att vatten kan bli förorenat i det område där nedgrävning sker.

Produktionsdjur och häst

Generellt gäller att alla produktionsdjur inklusive häst som inte är avsett som livsmedel ska samlas in för destruktion i godkänd anläggning. Det är Svensk Lantbrukstjänst som har hand om insamlingen och transporten i Dalarnas län.

Anmälan om hämtning ska du göra till särskild transportör som Svensk Lantbrukstjänst har avtal med. Efter överenskommelse kan transportören även utföra avlivningen.

Undantag

Det finns undantag från kravet på insamling och destruktion, där du kan gräva ner död häst, men då krävs att:

  • Hästen har självdött eller avlivats utan misstanke om smittsam djursjukdom. Läs mer på jordbruksverkets webb. 
  • Du väljer lämplig plats enligt kommunens instruktioner och att du fyller i och skickar in blankettern i högerspalten  Skicka även med en karta där du markerar var du tänkt gräva ner hästen. 

Att tänka på när du väljer plats

Bebyggelse

Skydda vatten

Övrigt

Att tänka på vid nedgrävning

  • Kroppen bör kalkas innan du gräver igen hålet. Kalkningen har en bakteriedödande effekt. Om kalkningen ska ha effekt ska det vara rikligt med kalk, kalklagret ska täcka kroppen. Vanlig lantbrukskalk fungerar bra.
  • Du ska gräva ner hästen  innan förruttnelsen har börjat. Sommartid ska du gräva ner hästen genast när hästen har dött. Vid låga temperaturer kan en viss begränsad tid accepteras om du förvarar kroppen på lämplig plats och har daglig tillsyn över den.
  • När du gräver ner djuret ska du göra detta så att vilda djur inte kan komma åt den. Detta innebär att kroppen bör täckas med minst 1,5 meter jordmassa. Om du placerar stenar på den återfyllda gropen är 1 meter jord ovan kroppen tillräckligt. För en normalstor häst behövs en grav som är ca 2 – 3 meter bred och ca 2,5 meter djup.

Nedgrävning av vilda djur och slaktavfall

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Tomas Skymning
0241-151 04

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Linn Bertilsson (åter i oktober 2024)
0241-155 41

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Karolin Pursche
0241-151 14

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Sofia Nyberg
0241-151 96

miljo.byggnads@gagnef.se