Boende och miljö

Under menyn ”Boende och miljö” hittar du information om sådant som har med ditt boende och din närmiljö att göra. Här hittar du till exempel svar på frågor om eget avlopp, eller egen dricksvattenbrunn, frågor om radon eller hur man gör om man har klagomål eller vill anmäla ovårdad tomt.

bro över älv

Kontakt

Avdelningschef samhällsbyggnad
Marcus Bröddén Blomqvist
0241-151 77
registrator@gagnef.se

Kontakt

Verksamhetsledare miljö- och bygg
Pia Söderström
0241-152 16
miljo.byggnads@gagnef.se