Lortån

Lortån

Lortåns naturreservat är mest känt för det fina vattendraget där det finns flodpärlmusslor.

Lortån är inte alls lortig utan har mycket rent vatten vilket gör att flodpärlmusslor kan leva i ån. I bäcken finns också bäcköring vilket är ett måste för musslornas fortplantning då flodpärlmusslans larver lever i bäcköringens gälar.

Strövstigen genom reservatet går längs ån och stigen passerar ån på flera broar.

Sluttningen ner mot ån medför att klimatet i skogen blir fuktigt vilket gynnar vedsvampar och lavar. Hela området är rikt på död ved och det finns ovanliga arter av vedsvampar såsom rynkskinn, gräddticka, ullticka och granticka. Hackspettar som tretåig hackspett och spillkråka födosöker i området.

Närheten till fäboden Gästgivarbodarna samt fäbodlämningar med husgrunder i reservatets södra del, vittnar om att området tidigare varit mer öppet och särskilt de södra delarna lär ha använts för slåtter och bete. Möjlighet att parkera bilen, informationstavla och start på strövstigen finns vid södra delen av reservatet. Du kan lätt kombinera ditt reservatsbesök med en längre vandring genom skogen förbi fäbodar.

Fakta

Bildades: 1998
Storlek: 49 ha
Service: Strövstigar, broar, informationsskyltar
Förvaltare: Gagnefs kommun

Karta

Karttips: Tryck på temaväljaren (tre streck) i övre högra hörnet för att få mer information om kartinnehållet eller +/- i nedre vänstra hörnet för att zooma ut eller in över hela kommunen. Det går också att klicka på objekten direkt i kartan för att få mer information eller bara klicka med vänster musknapp och dra för att förflytta sig. OBS den här kartan är anpassad för att se på en datorskärm. Vill du kika på områdena i mobilen, surfplattan eller via kommunens externa karta direkt? Gå in på Gagnefs kommuns externa karta: https://webbkarta.gagnef.se/spatialmap och välj bland teman i temagruppen ”Naturreservat”

Kontakt

Kommunbiolog

Pia Söderström
Telefon: 0241-152 16
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se