Mark och lokaler

Är du på väg att etablera ett nytt företag eller vuxit ur befintliga lokaler? Här hittar du information om lediga lokaler och industritomter.

Kontakt

Lediga lokaler 
Ledningsenheten
Telefon: 0241-151 00 (vxl)
E-post: naringsliv@gagnef.se

Industrimark
David Östh, markingenjör
Telefon: 0241-151 57
E-post: david.osth@gagnef.se