Djurås tätort

Här kan du granska en fördjupad översiktsplan över Djurås tätort (FÖP Djurås). En FÖP anger rekommendationer och mål för hur mark- och vattenområden kan användas, bevaras och utvecklas i framtiden. En FÖP är inte juridiskt bindande men anger den politiska viljeinriktningen för kommunen.

Den 25 maj 2023 så tog Kommunstyrelsen beslut om att FÖP Djurås ska ställas ut för granskning. Samrådet skedde under hösten 2021 och sen dess har kommunen bearbetat alla inkomna synpunkter och vill nu presentera ett förslag till fördjupad översiktsplan för Djurås.

Granskningstiden för LIS-plan tätorter är från 2 juni – 7 augusti 2023.

Bibliotekstider

Granskningen är helt digital och en dator eller mobil/surfplatta krävs för att kunna ta del av planförslaget. Eftersom inte alla har tillgång till datorer ska kommunen erbjuda ett antal tillfällen på biblioteket i Djurås. Då kommer datorer finnas tillgängliga för allmänheten och tjänstepersoner som kan svara på frågor och hjälpa till med det praktiska att titta på planförslaget.

Varmt välkommen att besöka biblioteket!

Följande tider kommer Djurås bibliotek vara tillgängligt för allmänheten:

Kvällstider:
8 juni kl. 17-19
13 juni kl. 17-19
15 juni kl. 17-19

Dagtider:
21 juni kl. 10-12
28 juni kl. 10-12
30 juni kl. 10-12

Övriga tider som biblioteket har öppet- bibliotekets öppettider
Det finns datorer att låna på plats.

För att lämna synpunkter på planförslaget ser vi gärna att ni använder e-tjänsten FÖP Djurås – synpunkter men om du inte kan använda e-tjänsten kan du lämna synpunkter via e-post eller brev.

Webbsidan är upplagd enligt följande struktur

Strukturbeskrivning

Kontakt

Avdelningschef samhällsbyggnad
Marcus Bröddén Blomqvist
Telefon: 0241-151 77
E-post: marcus.brodden.blomqvist@gagnef.se

Kommunarkitekt
Kia Visén
Telefon: 0241-25 127
E-post: kia.visen@gagnef.se