Psykisk ohälsa

De allra flesta av oss kommer någon gång i livet i kontakt med psykisk ohälsa, antingen genom att vi själva drabbas, en nära anhörig, vän eller arbetskamrat.

Vad är en Psykisk funktionsnedsättning?

En person som har en psykisk funktionsnedsättning har svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden.

Begränsningarna har funnits, eller kan antas komma att bestå under längre tid.

Funktionsnedsättningen kan påverka förmågan att ta hand om sig själv i det dagliga livet, att umgås med andra och även minska förmågan att arbeta eller delta i aktiviteter.

Vilket stöd kan man få?

I kommunen finns olika verksamheter och stöd som är till för att underlätta ditt vardagliga liv.

Barn och unga med psykisk ohälsa

De flesta barn och unga mår bra, men för de som inte gör det är det viktigt att få hjälp i tid. Alla mår dåligt ibland. Ibland fungerar inte livet som man vill.

Om du inte mår bra får du på sidan ”Barn och unga med psykisk ohälsa” tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Boendestöd

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och behöver stöd i det egna hemmet kan ansöka om boendestöd. Boendestödet ger dig stöd i din dagliga livsföring. Du kan exempelvis få stöd med att planera, strukturera och få handledning för att din vardag ska fungera.

Sysselsättning

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och är i behov av sysselsättning kan ansöka om detta. Utefter dina behov planeras insatsen tillsammans med ansvarig personal.

Personligt ombud

Personligt ombud är ett stöd i vardagen för dig som har en psykisk funktionsnedsättning som är omfattande och långvarig.

Personliga ombud utgår från Borlänge och bedrivs av flera kommuner i samverkan. Mer information kan du få på sidan Personliga ombud på Borlänges webbplats.

Kontakt

Reception IFO/LSS
Telefon: 0241-152 15

Utförare av beviljad insats

Enhetschef Boendestöd
Cristian Galvez
Telefon: 0241-152 79
E-post: cristian.galvez@gagnef.se

För ansökan kontakta

Biståndshandläggare

Eller ta kontakt med Receptionen 0241-15215 för hänvisning.