Valnämnden

Ansvarar för planering, samordning och genomförande av allmänna val till kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdag, ev. folkomröstning samt val till Europaparlamentet. Valnämnden ansvarar också för att utse och utbilda alla röstmottagare som ska tjänstgöra under förtidsröstning och under valdagen.

Valnämndens ledamöter

Kontakt

Ordförande
Birgitta Floresjö
Telefon: 070-1764547
E-post: birgitta.floresjo@gagnef.se

Sekreterare
Ulrika Gradén
Telefon: 0241-152 02
E-post: ulrika.graden@gagnef.se