Dammbrott

Dammbrott kan leda till att stora områden svämmar över och förloppet kan vara mycket snabbt. 

Dalälven är en av de stora kraftverksälvarna i landet. För att kunna producera el måste man kunna reglera vattnet med dammanläggningar. I Dalälven finns ungefär 15 större dammar. Risken för att en damm ska brista och orsaka översvämning är mycket liten, men om en större damm skulle gå sönder kan stora områden längs älven svämma över.

Vad händer vid ett dammbrott?

Vid ett dammbrott kommer inte en flodvåg att skölja över länet, det handlar istället om en höjning av vattenytan. Snabbast stiger vattnet närmast efter dammen. I Gagnef kommun skulle ett dammbrott främst förvärra en redan ansträngd högflödessituation.

Vill du se hur området där du bor kan påverkas vid ett dammbrott vid en högflödessituation om kan du titta närmare på länkarna.

Obs! Fungerar endast i Internet explorer

Så får du reda på att en damm har gått sönder

Vid en allvarlig olycka som till exempel gasutsläpp, en stor brand eller dammbrott varnas allmänheten via Sveriges Radio SR P4.

Utrymning i riskområdet

Vid en översvämningssituation behöver räddningstjänsten, polisen och sjukvården snabbt få kontroll över situationen. Därför är det viktigt att de drabbade samlas på en särskild utrymningsstation. På utrymningsstationen får du hjälp och mer information om situationen.

Om du har fått veta att ditt hem hotas av översvämning ska du ta dig till den utrymningsstation som ligger närmast där du bor och anmäla dig där. Vid följande platser upprättas utrymningsstationer:

Björbo

  • Eljas bil: För dig som bor öster om älven
  • Gamla virkesterminalen: För dig som bor i Björbo väster om älven.

Dala-Floda

  • Syrholns skola: För dig som bor i Dala-Floda öster om älven.
  • Järnvägsstationen: För dig som bor i Dala-Floda väster om älven.

Mockfjärd

  • Mockfjärdsskolan: För dig som bor i Mockfjärd öster om älven.
  • Församlingshemmet: För dig som bor i Mockfjärd väster om älven.

Djurås, Djurmo, Bäsna

  • Lindberghallen: För dig som bor i Djurås med omnejd.
  • Djurmo skola: För dig som bor i Djurmo/Sifferbo med omnejd.
  • Bäsna skola: För dig som bor i Bäsna med omnejd.

Gagnef

  • Kyrkskolan: För dig som bor i Gagnef kyrkby med omnejd

Information

För att de som drabbas ska kunna få och lämna information sätter kommunen vid en eventuell krissituation upp en informationscentral. Dit kan du också vända dig om du behöver hjälp att ta dig till utrymningsstationen eller om någon saknas. Telefonnumret till informationscentralen får du i samband med en krissituation via kommunens hemsida eller ringer kommunens växel på 0241-15100 för att bli vidarekopplad.

Kommunen lägger ut krisinformation på sin webbsida Gagnef.se/kris. Information finns också på Länsstyrelsens hemsida.

Vem ansvarar för vad?

Dammägarna har ansvaret för att dammarna är säkra. Kommunen och räddningstjänsten ansvarar för att förebygga olyckor som orsakas av riklig nederbörd eller dammbrott. Med god beredskap och bra planering kan konsekvenserna av ett dammbrott mildras. Därför har länets kommuner tillsammans med länsstyrelsen och dammägarna gjort en samordnad planering för en eventuell krissituation.

Frågor och svar

Vad ska jag ta med mig om jag måste lämna mitt hem?

Viktigast är att du får med dig eventuella mediciner, plånbok och mobiltelefon. Du kan räkna med att du behöver vara hemifrån i några dagar.

Ska jag hämta mina barn i skolan?

Skolor och förskolor ansvarar själva för att ta med barnen till en utrymningsstation om läget är akut.

Vilket ansvar har jag för äldre anhöriga?

Kommunens äldreboenden ansvarar själva för evakuering av de boende. Om du har någon anhörig som bor själv hemma och inte själv kan ta sig till utrymningsstationen ska du ringa till kommunens informationscentral.

Får jag ta med mig mitt husdjur?

Ja.

Kan jag hjälpa till med något?

Det kan bli aktuellt med frivilliga insatser. Du kan anmäla ditt intresse till kommunens informationscentral.

Vilka broar kommer att vara framkomliga?

Räkna med att vägar och broar inom översvämningsområdet inte kommer att kunna användas under en tid.

Kan det vara farligt i riskområdet?

Ja. Undvik att vistas nära översvämningsområdet. Marken kan erodera och rasa på grund av vattnets strömmar. Tänk på att det finns en fortsatt skredrisk även när vattnet sjunkit undan.

Kontakt

Beredskaps- och säkerhetssamordnare
Kommunens växel
Telefon: 0241-151 00
E-post: krisberedskap@gagnef.se