Jakträtter

Jakt

Gagnefs kommun erbjuder i egenskap av markägare ett antal jakträtter. Viltvårdsområdesföreningarna får i första hand skriva avtal med kommunen för att hantera och administrera jakträtterna inom föreningens eget viltvårdsområde. De jakträtter som viltvårdsområdesföreningarna inte vill administrera sköts av Gagnefs kommun.

Jakträtter som hanteras av kommunen

För att ha rätt att ansöka om en jakträtt genom kommunen krävs att du är folkbokförd i Gagnefs kommun. För att främja yngre jägare prioriteras jägare under 25 år vid ansökan.

Avtalstiden för jakträtt genom Gagnefs kommun är 5 år, priset per hektar är 15 kronor per år, indexregleras.
Gagnefs kommun har idag en ledig jakträtt inom Rista Grönvalls VVO att erbjuda, se karta

Ansökan

Du som vill ansöka om jakträtt på kommunens mark kan göra det via e-tjänst under tiden 1/1 – 31/3

Ansökan via e-tjänsten kräver Bank-ID, så om du saknar detta kan du skriva ut en blankett. Observera att du som använder blanketten måste skriva ut den och underteckna samt skicka in den via post till oss. Det är viktigt att blanketten är oss tillhanda senast 31/3 klockan 24.00. E-tjänst och blankett är endast tillgängliga för användning under tiden 1/1 till 31/3. Ansökningar som inkommer efter detta datum behandlas ej.

Urvalet av vem som får jakträtt hanteras efter datum på inkommen till ansökan till kommunen, ungdomar under 25 år prioriteras med förtur.

Du som saknar Bank-ID och inte har möjlighet att skriva ut blanketten, kan kontakta Samhällsbyggnadsavdelningen för att få blanketten skickad till dig.

Svar på ansökan meddelas i april.

Kontakt

Markingenjör
Davis Östh
Telefon: 0241-15157
E-post: david.osth@gagnef.se