Jakträtter

Jakt

Gagnefs kommun erbjuder i egenskap av markägare ett antal jakträtter. Viltvårdsområdesföreningarna får i första hand skriva avtal med kommunen för att hantera och administrera jakträtterna inom föreningens eget viltvårdsområde. De jakträtter som viltvårdsområdesföreningarna inte vill administrera sköts av Gagnefs kommun.

Jakträtter som hanteras av kommunen

För att ha rätt att ansöka om en jakträtt genom kommunen krävs att du är folkbokförd i Gagnefs kommun. För att främja yngre jägare prioriteras jägare under 25 år vid ansökan.

Avtalstiden för jakträtt genom Gagnefs kommun är 5 år, priset per hektar är 15 kronor per år, indexregleras.

Gagnefs kommun har för tillfället inga lediga jakträtter att förmedla.

Kontakt

Markingenjör
Davis Östh
Telefon: 0241-15157
E-post: david.osth@gagnef.se