Översvämning

Vid risk för höga vattenflöden eller vattennivåer

Du som fastighetsägare är själv ansvarig för att skydda din egendom.

Allmänna förberedelser

 • Ta reda på risken för översvämning där du bor.
 • Följ väderleksrapporterna och ha koll på vattennivåer och nederbördsprognoser.
 • Följ Gagnefs kommun via hemsidan eller i sociala media – där publicerar vi aktuell information.
 • Skaffa fördämningsmateriel, pumpar eller annan materiel och utrustning du behöver i tid.

Om du bor i ett riskområde – förbered dig så här

 • Förhindra att vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem. Kolla med Dala Vatten och Avfall AB på dalavattenavfall.se eller försäkringsbolag om de har täcklock att låna ut eller köp eget täcklock från VA-butik.
 • Hyr eller köp pumpar i god tid innan en översvämning hotar.
 • Här kan du läsa mer om hur du kan skydda ditt hus mot översvämning, Skydda ditt hus mot översvämning.
 • Dala Vatten och Avfall AB har också tips om hur du skyddar dig mot källaröversvämningar
 • Flytta värdefulla och känsliga föremål från källare.
 • Brygga eller båt? Förtöj så den inte kan slita sig eller dra upp den där den inte kan svepas med.
 • Kontrollera din hemförsäkring. Ditt försäkringsbolag kan ha särskilda tips/villkor.

Riskområde Gagnefs kommun

Kontakt

Beredskaps- och säkerhetssamordnare
Kommunens växel
Telefon: 0241-151 00
E-post: krisberedskap@gagnef.se