Översvämning

Information om höga vattenflöden i Gagnefs kommun

Allmänna förberedelser

  • Följ väderleksrapporterna och ha koll på vattennivåerna.
  • Ta reda på risken för översvämning där du bor.
  • Notera att du som fastighetsägare själv är ansvarig för att skydda din egendom.

Om du bor i ett riskområde – förbered dig så här

  • Förhindra att vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem. Kolla med Dala Vatten och Avfall AB på dalavattenavfall.se eller försäkringsbolag om de har täcklock att låna ut eller köp eget täcklock från VA-butik.
  • Hyr eller köp pumpar i god tid innan en översvämning hotar.
  • Här kan du läsa mer om hur du kan skydda ditt hus mot översvämning, Skydda ditt hus mot översvämning.
  • Flytta värdefulla och känsliga föremål från källare.
  • Kontrollera din hemförsäkring. Ditt försäkringsbolag kan ha särskilda tips/villkor.

Riskområde Gagnefs kommun

Kontakt

Beredskaps- och säkerhetssamordnare
Kommunens växel
Telefon: 0241-151 00
E-post: krisberedskap@gagnef.se