Socialtjänstens möjligheter

(Glöm inte att rensa historiken i webbläsaren)

Vi kan erbjuda hjälp i akuta situationer

  • ekonomisk hjälp
  • skyddat boende
  • samtal
  • rådgivning
  • polisanmälan när du själv vill
  • vid behov förmedla kontakt med vården

En mera långsiktig hjälp

  • stödjande samtal
  • ekonomisk hjälp
  • kontaktperson
  • förmedla kontakt med kvinnojour med mera

Kontakt

Mottagningssekreterare/1:e socialsekreterare
Mats Björk
Telefon: 0241-152 31
E-post: mats.bjork@gagnef.se

Socialförvaltningen
Reception
Telefon: 0241-152 15
E-post: ifo@gagnef.se

(Glöm inte att rensa historiken i webbläsaren)