Backmon

Stig i lövskog
Vandringsled och strövstig genom lövskogen i Backmon

Området är beläget på sluttningen ner mot Dalälven strax sydost om Djurås by och består till större delen av olikåldrig lövskog.

Området ligger delvis i en sänka mellan Iftängsjön och Djurmosjön. Sänkan påminner om en ravin och är fuktig i botten med rikligt med grova aspar och död lövved. På våren är det full fart i lövskogen när fåglarna sjunger och bygger bo.

På sidorna om sänkan är marken planare och det är tydligt att området delvis varit uppodlat, och säkert också påverkat av slåtter och bete. Närmast älven finns en gammal ängslada. För att gynna lövskogen och förhindra att området växer igen till granskog pågår ett flerårigt projekt med att successivt avverka gran.

Naturreservatet och dess omgivningar är ett omtyckt strövområde för lokalbefolkningen. Vandringsleder mellan Djurmo och Djurås går genom reservatet och det finns vindskydd vid reservatets östra och västra gränser. Det går även en strövstig genom reservatet.

Det går att komma i närheten av reservatet från flera olika byvägar. Det finns dock ingen iordningställd p-plats för reservatets besökare.

Fakta

Bildades: 2002
Storlek: 15 ha
Service: Strövstig, vandringsled, vindskydd
Förvaltare: Gagnefs kommun

Karta

Karttips: 
Tryck på temaväljaren (tre streck) i övre högra hörnet för att få mer information om kartinnehållet .
Klicka på +/- i nedre vänstra hörnet för att zooma ut eller in över hela kommunen.
Klicka på objekten direkt i kartan för att få mer information.
För att navigera: Klicka med vänster musknapp och dra för att förflytta sig.
Det går också att klicka på symbolen nedanför tre streck för att få full skärm
Vill du se fler kartlager i kommunen: gå in på Gagnefs kommuns externa karta: https://webbkarta.gagnef.se/spatialmap

Kontakt

Kommunbiolog

Pia Söderström
Telefon: 0241-152 16
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se