Elevinflytande

Elevinflytande handlar om att elever ska ha möjlighet till att kunna uttrycka sina synpunkter och att skolan ska ta del av elevernas åsikter och intressen. I Gagnefs kommun tycker vi att det är viktigt att lyssna på våra elever! Det är också viktigt att du som elev vet vilka möjligheter du har att påverka din utbildning och skolmiljö.

Elevers ansvar och inflytande

Skollagen och läroplanen betonar vikten av elevernas ansvar och inflytande. Lagen säger att du som elev ska uppmuntras till att aktivt kunna ta del i arbetet med utformningen av och innehållet i din undervisning och frågor som rör arbetsmiljön samt att du ska få information om frågor som rör dig som elev.

Definition

Elevinflytande är ett samspel och en process där eleven ges möjlighet att formulera och omformulera sina intressen.

Kontakt

Förvaltningschef

Annika Bergman
annika.bergman@gagnef.se

Kommunens växel

0241-151 00