Boendestöd

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och behöver stöd i det egna hemmet kan ansöka om boendestöd. Boendestödet ger dig stöd i din dagliga livsföring. Du kan exempelvis få stöd med att planera, strukturera och få handledning för att din vardag ska fungera.

Boendestöd beviljas enligt socialtjänstlagen.

Kontakt

Reception IFO/LSS
Telefon: 0241-152 15

Utförare av beviljad insats

Enhetschef Boendestöd
Katarina Östberg
Telefon: 0241-152 79
E-post: katarina.ostberg@gagnef.se

Boendestödjare
Telefon: 0241-155 68