Officiell anslagstavla

Det här är kommunens officiella anslagstavla. Här hittar du anslagsbevis, protokoll och information om hur du överklagar beslut samt aktförvaring.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges möten 2023

6 mars, 24 april, 19 juni, 2 oktober, 6 november, 11 december.

Protokoll från sammanträden

Via nedanstående länkar hittar du protokoll från kommunens olika sammanträden. Protokollen i sin helhet finns att ta del av på kommunkontoret, Gagnefs kommun.

Protokoll

Överklaga beslut

 Det finns två sätt att överklaga kommunala beslut;

  1.   förvaltningsbesvär (om man tycker att ett beslut som gäller en själv är felaktigt
  2.   laglighetsprövning (om det var rätt av kommunen att fatta ett beslut) När du får ett beslut från kommunen får du också information om hur du gör för att överklaga beslutet (förvaltningsbesvär). 

 Alla som bor i kommunen kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning. Det betyder att förvaltningsrätten prövar om kommunen har fattat beslut enligt de lagar som gäller. Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten i Falun. Överklagandet ska lämnas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från att det färdiga protokollet anslagits på kommunens officiella anslagstavla.

Mer information om Överklaga beslut.

Tillkännagivande av justerade protokoll 

Här publicerar vi anslagsbevis. När tillkännagivandet gjorts börjar överklagandetiden att löpa. Av anslaget framgår när det sattes upp och var protokollet förvaras.

Anslagsbevis

Socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott 2023-10-02

BeslutsinstansSocialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott
Sammanträdesdatum2023-10-02
Justerade paragrafer§§ 62-67
Datum när anslaget publiceras2023-10-03
Datum när anslaget avpubliceras2023-10-25
Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Djurås

Hjälpmedelsnämnden 2023-09-08

BeslutsinstansHjälpmedelsnämnden
Sammanträdesdatum2023-09-08
Justerade paragrafer§§ 23-33
Datum när anslaget publiceras2023-09-22
Datum när anslaget avpubliceras2023-10-16
Förvaringsplats för protokolletRegionkontoret, Vasagatan 27, Falun

Överförmyndare i samverkan Falun- Borlängeregionen 2023-09-25

BeslutsinstansÖverförmyndare i samverkan Falun- Borlängeregionen
Sammanträdesdatum2023-09-25
Justerade paragrafer§§ 112 – 140
Datum när anslaget publiceras2023-09-26
Datum när anslaget avpubliceras2023-10-18
Förvaringsplats för protokolletDigitalt

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 2023-09-12

BeslutsinstansGemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel
Sammanträdesdatum2023-09-12
Justerade paragrafer§§ 84 – 94
Datum när anslaget publiceras2023-09-21
Datum när anslaget avpubliceras2023-10-12
Förvaringsplats för protokolletMiljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Falu kommun

Kommunstyrelsen 2023-09-12

BeslutsinstansKommunstyrelsen
Sammanträdesdatum2023-09-12
Justerade paragrafer§§ 114 – 135
Datum när anslaget publiceras2023-09-15
Datum när anslaget avpubliceras2023-10-09
Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Djurås

Barn- och utbildningsnämnden 2023-09-05

BeslutsinstansBarn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum2023-09-05
Justerade paragrafer§§ 70 – 83
Datum när anslaget publiceras2023-09-12
Datum när anslaget avpubliceras2023-10-04
Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Djurås

Miljö- och byggnadsnämnden 2023-09-11

BeslutsinstansMiljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum2023-09-11
Justerade paragrafer§ 55
Datum när anslaget publiceras2023-09-12
Datum när anslaget avpubliceras2023-10-04
Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Djurås

Kultur- och fritidsnämnden 2023-09-07

BeslutsinstansKultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum2023-09-07
Justerade paragrafer§§ 56 – 64
Datum när anslaget publiceras2023-09-12
Datum när anslaget avpubliceras2023-10-03
Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Djurås

Miljö- och byggnadsnämnden 2023-09-06

BeslutsinstansMiljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum2023-09-06
Justerade paragrafer§§ 46 – 54
Datum när anslaget publiceras2023-09-11
Datum när anslaget avpubliceras2023-10-03
Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Djurås

Kontakt

Registrator
Telefon: 0241-151 00
E-post: registrator@gagnef.se

Aktförvaring