Officiell anslagstavla

Det här är kommunens officiella anslagstavla. Här hittar du anslagsbevis, protokoll och information om hur du överklagar beslut samt aktförvaring.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges möten 2024

11 mars, 29 april, 17 juni, 30 september, 4 november, 16 december.

Protokoll från sammanträden

Via nedanstående länkar hittar du protokoll från kommunens olika sammanträden. Protokollen i sin helhet finns att ta del av på kommunkontoret, Gagnefs kommun.

Protokoll

Överklaga beslut

 Det finns två sätt att överklaga kommunala beslut;

  1.   förvaltningsbesvär (om man tycker att ett beslut som gäller en själv är felaktigt
  2.   laglighetsprövning (om det var rätt av kommunen att fatta ett beslut) När du får ett beslut från kommunen får du också information om hur du gör för att överklaga beslutet (förvaltningsbesvär). 

 Alla som bor i kommunen kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning. Det betyder att förvaltningsrätten prövar om kommunen har fattat beslut enligt de lagar som gäller. Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten i Falun. Överklagandet ska lämnas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från att det färdiga protokollet anslagits på kommunens officiella anslagstavla.

Mer information om Överklaga beslut.

Tillkännagivande av justerade protokoll 

Här publicerar vi anslagsbevis. När tillkännagivandet gjorts börjar överklagandetiden att löpa. Av anslaget framgår när det sattes upp och var protokollet förvaras.

Anslagsbevis

Miljö- och byggnadsnämnden 2024-95-22

BeslutsinstansMiljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum2024-05-22
Paragrafer som justerats§§ 25-34
Datum när anslag publicerats2024-05-30
Datum när anslag avpubliceras2024-06-24
FörvaringsplatsKommunkontoret, Djurås

Kultur- och fritidsnämnden 2024-05-23

BeslutsinstansKultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum2024-05-23
Paragrafer som justerats§§ 23-31
Datum när anslag publicerats2024-05-24
Datum när anslag avpubliceras 2024-06-19
FörvaringsplatsKommunkontoret, Djurås

Hjälpmedelscentralen Dalarna arbetsutskott 2024-05-23

BeslutsinstansHjälpmedelscentralen Dalarna arbetsutskott
Sammanträdesdatum2024-05-23
Paragrafer som justerats§§ 18-24
Datum när anslag publicerats2024-05-28
Datum när anslag avpubliceras2024-06-19
FörvaringsplatsRegionkontoret, Falun

Barn- och utbildningsnämnden 2024-05-21

BeslutsinstansBarn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum2024-05-21
Paragrafer som justerats§§ 28-42
Datum när anslag publicerats2024-05-28
Datum när anslag avpubliceras2024-06-19
FörvaringsplatsKommunkontoret, Djurås

Överförmyndaren i samverkan 2024-05-27

BeslutsinstansÖverförmyndaren i samverkan
Sammanträdesdatum2024-05-27
Paragrafer som justerats§§ 41-53
Datum när anslag publicerats2024-05-28
Datum när anslag avpubliceras2024-06-19
FörvaringsplatsDigitalt

Språktolknämnden i Dalarna

BeslutsinsatsSpråktolknämnden i Dalarna
Sammanträdesdatum2024-05-24
Paragrafer som justerats§§ 5-9
Datum när anslag publicerats2024-05-24
Datum när anslag avpublicerats2024-06-15
FörvaringsplatsDigitalt

Kultur-och fritidsnämnden 2024-05-23

BeslutsinstansKultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum2024-05-23
Paragrafer som justerats§ 22
Datum när anslag publicerats2024-05-24
Datum när anslag avpublicerats2024-06-14
FörvaringsplatsKommunkontoret, Djurås

Socialnämnden 2024-05-20

BeslutsinstansSocialnämnden
Sammanträdesdatum2024-05-20
Paragrafer som justerats§§ 38-46
Datum när anslag justerats2024-05-21
Datum när anslag avpubliceras2024-06-12
FörvaringsplatsKommunkontoret, Djurås

Kommunstyrelsens allmänna utskott 2024-05-14

BeslutsinstansKommunstyrelsens allmänna utskott
Sammanträdesdatum2024-05-14
Paragrafer som justerats§§ 15-18
Datum när anslag publiceras2024-05-21
Datum när anslag avpubliceras2024-06-12
FörvaringsplatsKommunkontoret, Djurås

Kommunstyrelsens personalutskott 2024-05-14

BeslutsinstansKommunstyrelsens personalutskott
Sammanträdesdatum2024-05-14
Paragrafer som justerats§§ 10-12
Datum när anslag publiceras2024-05-21
Datum när anslag avpubliceras2024-06-12
FörvaringsplatsKommunkontoret, Djurås

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 2024-05-07

BeslutsinsatsGemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel
Sammanträdesdatum2024-05-07
Paragrafer som justerats§§ 58-68
Datum när anslag publicerats2024-05-13
Datum när anslag avpubliceras2024-06-04
Förvaringsplats för protokollMiljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Falu kommun

Kommunfullmäktige 2024-04-29

BeslutsinstansKommunfullmäktige
Sammanträdesdatum2024-04-29
Paragrafer som justerats§§ 23-75
Datum när anslaget publicerats2024-05-07
Datum när anslaget avpubliceras2024-05-29
Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Djurås

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2024-05-02

BeslutsinstansKultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2024-05-02
Paragrafer som justerats§§ 4-6
Datum när anslaget publicerades2024-05-06
Datum när anslaget avpubliceras2024-05-28
Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret Djurås

Socialnämndens arbetsutskotts 2024-05-06

BeslutsinstansSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2024-05-06
Paragrafer som justerats§§ 14-15
Datum när anslaget publicerats2024-05-07
Datum när anslaget avpubliceras2024-05-29
Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Djurås

Socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskotts 2024-05-06

BeslutsinstansSocialnämndens individ- och familjeomsorgsutskotts protokoll
Sammanträdesdatum2024-05-06
Paragrafer som justerats§§ 29-35
Datum när anslaget publicerades2024-05-07
Datum när anslaget avpubliceras2024-05-29
Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Djurås

Kontakt

Registrator
Telefon: 0241-151 00
E-post: registrator@gagnef.se