Officiell anslagstavla

Det här är kommunens officiella anslagstavla. Här hittar du anslagsbevis, protokoll och information om hur du överklagar beslut samt aktförvaring.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges möten 2024

11 mars, 29 april, 17 juni, 30 september, 4 november, 16 december.

Protokoll från sammanträden

Via nedanstående länkar hittar du protokoll från kommunens olika sammanträden. Protokollen i sin helhet finns att ta del av på kommunkontoret, Gagnefs kommun.

Protokoll

Överklaga beslut

 Det finns två sätt att överklaga kommunala beslut;

  1.   förvaltningsbesvär (om man tycker att ett beslut som gäller en själv är felaktigt
  2.   laglighetsprövning (om det var rätt av kommunen att fatta ett beslut) När du får ett beslut från kommunen får du också information om hur du gör för att överklaga beslutet (förvaltningsbesvär). 

 Alla som bor i kommunen kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning. Det betyder att förvaltningsrätten prövar om kommunen har fattat beslut enligt de lagar som gäller. Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten i Falun. Överklagandet ska lämnas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från att det färdiga protokollet anslagits på kommunens officiella anslagstavla.

Mer information om Överklaga beslut.

Tillkännagivande av justerade protokoll 

Här publicerar vi anslagsbevis. När tillkännagivandet gjorts börjar överklagandetiden att löpa. Av anslaget framgår när det sattes upp och var protokollet förvaras.

Anslagsbevis

Miljö- och byggnadsnämnden 2024-02-14

BeslutsinstansMiljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum2024-02-14
Justerade paragrafer§§ 1 – 13
Datum när anslaget publiceras2024-02-20
Datum när anslaget avpubliceras2024-03-13
Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Djurås

Kultur- och fritidsnämnden 2024-02-15

BeslutsinstansKultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum2024-02-15
Justerade paragrafer§§ 1 – 12
Datum när anslaget publiceras2024-02-19
Datum när anslaget avpubliceras2024-03-12
Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Djurås

Barn- och utbildningsnämnden 2024-02-13

BeslutsinstansBarn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum2024-02-13
Justerade paragrafer§§ 1 – 14
Datum när anslaget publiceras2024-02-16
Datum när anslaget avpubliceras2024-03-11
Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret Djurås

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 2024-02-06

BeslutsinstansGemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel
Sammanträdesdatum2024-02-06
Justerade paragrafer§§ 1 – 22
Datum när anslaget publiceras2024-02-13
Datum när anslaget avpubliceras2024-03-05
Förvaringsplats för protokolletMiljö- och samhällsbyggnadsavdelningen

Kommunstyrelsens personalutskott 2024-02-06

BeslutsinstansKommunstyrelsens personalutskott
Sammanträdesdatum2024-02-06
Justerade paragrafer§§ 1-4
Publicering2024-02-08
Avpublicering2024-03-01
Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret Djurås

Kommunstyrelsens allmänna utskott 2024-02-06

BeslutsinstansKommunstyrelsens allmänna utskott
Sammanträdesdatum2024-02-06
Justerade paragrafer§§ 1- 3, § 5
Publicering2024-02-08
Avpublicering2024-03-01
Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Djurås

Socialnämnden 2024-02-05

BeslutsinstansSocialnämnden
Sammanträdesdatum2024-02-05
Justerade paragrafer§§ 3-12
Datum då anslaget sätts upp2024-02-07
Datum då anslaget tas ned2024-02-29
Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret Djurås

Socialnämnden 2024-02-05

BeslutsinstansSocialnämnden
Sammanträdesdatum2024-02-05
Justerade paragrafer§§ 1-2
Datum då anslaget sätts upp2024-02-07
Datum då anslaget tas ned2024-02-29
Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Djurås

Kommunstyrelsens allmänna utskott 2024-02-06

BeslutsinstansKommunstyrelsens allmänna utskott
Sammanträdesdatum2024-02-06
Justerade paragrafer§ 4
Datum då anslaget sätts upp2024-02-07
Datum då anslaget tas ned2024-02-29
Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Djurås

Överförmyndare i samverkan Falun-Borlängeregionen 2024-01-29

BeslutsinstansÖverförmyndare i samverkan Falun- Borlängeregionen
Sammanträdesdatum2024-01-29
Justerade paragrafer§§ 1-5
Datum då anslaget sätts upp2024-01-29
Datum då anslaget tas ned2024-02-20
Förvaringsplats för protokolletDigitalt

Kontakt

Registrator
Telefon: 0241-151 00
E-post: registrator@gagnef.se

Aktförvaring