Officiell anslagstavla

Det här är kommunens officiella anslagstavla. Här hittar du anslagsbevis, protokoll och information om hur du överklagar beslut samt aktförvaring.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges möten 2022

7 mars, 25 april, 13 juni, 17 oktober, 14 november, 12 december.

Protokoll från sammanträden

Via nedanstående länkar hittar du protokoll från kommunens olika sammanträden. Protokollen i sin helhet finns att ta del av på kommunkontoret, Gagnefs kommun.

Protokoll

Överklaga beslut

 Det finns två sätt att överklaga kommunala beslut;

  1.   förvaltningsbesvär (om man tycker att ett beslut som gäller en själv är felaktigt
  2.   laglighetsprövning (om det var rätt av kommunen att fatta ett beslut) När du får ett beslut från kommunen får du också information om hur du gör för att överklaga beslutet (förvaltningsbesvär). 

 Alla som bor i kommunen kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning. Det betyder att förvaltningsrätten prövar om kommunen har fattat beslut enligt de lagar som gäller. Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten i Falun. Överklagandet ska lämnas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från att det färdiga protokollet anslagits på kommunens officiella anslagstavla.

Mer information om Överklaga beslut.

Tillkännagivande av justerade protokoll 

Här publicerar vi anslagsbevis. När tillkännagivandet gjorts börjar överklagandetiden att löpa. Av anslaget framgår när det sattes upp och var protokollet förvaras.

Anslagsbevis

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-08-16

BeslutsinstansBarn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2022-08-16
Justerade paragrafer§ 21 – § 25
Datum när anslaget publicerades2022-08-18
Datum när anslaget avpublicerades2022-09-09
Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret Djurås

Valnämnden 2022-08-15

BeslutsinstansValnämnden
Sammanträdesdatum2022-08-15
Justerade paragrafer§ 12 – § 15
Datum när anslaget publicerades2022-08-18
Datum när anslaget avpublicerades2022-09-09
Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret Djurås

Kontakt

Dokumentsamordnare
Monica Enmalm
Telefon: 0241-151 02
E-post: monica.enmalm@gagnef.se

Aktförvaring