Officiell anslagstavla

Det här är kommunens officiella anslagstavla. Här hittar du anslagsbevis, protokoll och information om hur du överklagar beslut samt aktförvaring.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges möten 2023

6 mars, 24 april, 19 juni, 2 oktober, 6 november, 11 december.

Protokoll från sammanträden

Via nedanstående länkar hittar du protokoll från kommunens olika sammanträden. Protokollen i sin helhet finns att ta del av på kommunkontoret, Gagnefs kommun.

Protokoll

Överklaga beslut

 Det finns två sätt att överklaga kommunala beslut;

  1.   förvaltningsbesvär (om man tycker att ett beslut som gäller en själv är felaktigt
  2.   laglighetsprövning (om det var rätt av kommunen att fatta ett beslut) När du får ett beslut från kommunen får du också information om hur du gör för att överklaga beslutet (förvaltningsbesvär). 

 Alla som bor i kommunen kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning. Det betyder att förvaltningsrätten prövar om kommunen har fattat beslut enligt de lagar som gäller. Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten i Falun. Överklagandet ska lämnas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från att det färdiga protokollet anslagits på kommunens officiella anslagstavla.

Mer information om Överklaga beslut.

Tillkännagivande av justerade protokoll 

Här publicerar vi anslagsbevis. När tillkännagivandet gjorts börjar överklagandetiden att löpa. Av anslaget framgår när det sattes upp och var protokollet förvaras.

Anslagsbevis

Kultur- och fritidsnämnden

BeslutsinstansKultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum2023-03-23
Justerade paragrafer§ 15
Datum när anslaget publiceras2023-03-24
Datum när anslaget avpubliceras2023-04-15
Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Djurås

Barn- och utbildningsnämnden 2023-03-21

BeslutsinstansBarn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum2023-03-21
Justerade paragrafer§§ 21 – 36
Datum när anslaget publiceras2023-03-23
Datum när anslaget avpubliceras2023-04-14
Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Djurås

Socialnämnden 2023-03-20

BeslutsinstansSocialnämnden
Sammanträdesdatum2023-03-20
Justerade paragrafer§§ 19 – 32
Datum när anslaget publiceras2023-03-23
Datum när anslaget avpublicerades2023-04-14
Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Djurås

Kommunfullmäktige 2023-03-06

BeslutsinstansKommunfullmäktige
Sammanträdesdatum2023-03-06
Justerade paragrafer§§ 1-33
Datum när anslaget publiceras2023-03-14
Datum när anslaget avpublicerades2023-04-05
Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Djurås

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 2023-03-07

BeslutsinstansGemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel
Sammanträdesdatum2023-03-07
Justerade paragrafer§§ 15-33
Datum när anslaget publiceras2023-03-10
Datum när anslaget avpubliceras2023-04-01
Förvaringsplats för protokolletMiljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Falu kommun

Socialnämndens arbetsutskott 2023-03-06

BeslutsinstansSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2023-03-06
Justerade paragrafer§§ 2 – 7
Datum när anslaget publiceras2023-03-10
Datum när anslaget avpubliceras2023-04-03
Förvaringsplats för protokolletKommunhuset Djurås

Socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott 2023-03-06

BeslutsinstansSocialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott
Sammanträdesdatum2023-03-06
Justerade paragrafer§§ 7 – 20
Datum när anslaget publiceras2023-03-10
Datum när anslaget avpubliceras2023-04-03
Förvaringsplats för protokolletKommunhuset Djurås

Kommunstyrelsens allmänna utskott 2023-03-07

BeslutsinstansKommunstyrelsens allmänna utskott
Sammanträdesdatum2023-03-07
Justerade paragrafer§§ 6 – 9
Datum när anslaget publicerades2023-03-10
Datum när anslaget avpublicerades2023-04-03
Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret Djurås

Kontakt

Dokumentsamordnare
Monica Enmalm
Telefon: 0241-151 02
E-post: monica.enmalm@gagnef.se

Aktförvaring