Avlopp

Allt avloppsvatten måste renas innan det släpps ut i naturen för att vattnet inte ska påverka miljön negativt.

På sidorna om avlopp kan du läsa om allmänt, kommunalt avlopp, och om eget avlopp, även kallat enskilt avlopp.

Vill du ansöka/ anmäla enskilt avlopp – läs under Lov, tillstånd och anmälan

Vill du bli ansluten till det kommunala nätet – kontakta Dala Vatten och Avfall AB

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tomas Skymning
Telefon: 0241-151 04
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se