Hämtning av slam – uppehåll och förlängt intervall

Enligt Gagnefs kommuns Föreskrifter om hantering av hushållsavfall kan man ansöka om både utsträckt hämtningsintervall för slam och uppehåll i hämtning. 

Utsträckt hämtningsintervall

37 § Utsträckt hämtningsintervall för slam från enskilda avloppsanläggningar kan medges om belastningen är låg.

Hämtningsintervall på maximalt dubbel tid mot ordinarie hämtningsintervall kan beviljas.

Beslut om förlängt hämtningsintervall gäller i max tio år.

Uppehåll i hämtning

38 § Uppehåll i hämtning kan medges om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid av minst ett år. Begäran ska ha inkommit senast en månad innan avsedd uppehållsperiod.

Uppehåll gäller i max tre år.

Slamtömning måste ske innan uppehåll inleds.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Tomas Skymning
0241-151 04

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Linn Bertilsson (åter i oktober 2024)
0241-155 41

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Karolin Pursche
0241-151 14

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Sofia Nyberg
0241-151 96

miljo.byggnads@gagnef.se