Näringsliv och Skola

Samarbetet mellan skola och näringsliv är viktigt för att  bl a komma till rätta med glappet mellan vad arbetsmarknaden efterfrågar och vad framtidens arbetskraft väljer att studera.

Gagnefs kommun är med i projektet Arbetsmarknadskunskap för att öka kunskapen om arbetsmarknaden hos ungdomar och förbättrar deras möjlighet att välja vägar som leder till arbete. Projektet riktar sig till elever från årskurs sju på grundskolan till sista året på gymnasiet samt deras lärare och föräldrar.

Arbetsmarknadskunskaps webbplats

Kontakt

Ledningsenheten
Kommunikation
Telefon: 0241-15100 (vxl)
E-post: kommunikation@gagnef.se