Näringsliv och skola

För att tillgodose framtidens kompetensbehov är det viktigt, att fler unga väljer att intressera sig för och studera till framtidens yrken. Samarbete mellan skolan och näringsliv är viktigt.

En del i detta arbeta är projektet Arbetsmarknadskunskap som på olika sätt möter unga och pratar om arbetsmarknadens behov, var jobben finns och hur de tar sig dit. Projektet riktar sig till elever från årskurs sju på grundskolan till sista året på gymnasiet samt deras lärare och föräldrar.

Kontakt

Näringslivsutvecklare

Andreas Nordkvist
Telefon: 0241-154 89
E-post: naringsliv@gagnef.se