Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för ärenden inom verksamheterna individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, särskilda boenden, LSS.

Sammanträden 2022

  • 7 februari
  • 21 mars
  • 28 april
  • 23 maj
  • 20 juni
  • 19 september
  • 17 oktober
  • 14 november

Socialnämndens ledamöter

Kontakter

Ordförande
Irene Homman
Telefon: 070-300 61 28
E-post: irene.homman@gagnef.se

Sekreterare
Margareta Marjeta
Telefon: 0241-152 15
E-post: margareta.marjeta@gagnef.se