Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för ärenden inom verksamheterna individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, särskilda boenden, LSS.

Sammanträden 2024

  • 5 februari
  • 18 mars
  • 22 april
  • 20 maj
  • 2 september
  • 14 oktober
  • 18 november
  • 16 december

Socialnämndens ledamöter

Kontakter

Ordförande
Eva-Lotta Törnblom Nises
Telefon: 070-101 54 82
E-post: eva-lotta.tornblom@gagnef.se

Sekreterare
Margareta Marjeta
Telefon: 0241-152 15
E-post: margareta.marjeta@gagnef.se