Gatubelysning

Allmänt

Kommunen har idag ansvaret för ca 3 800 gatubelysningspunkter, Trafikverket ansvarar för vissa belysningsstolpar längs större statliga vägar. Kommunala gatubelysningspunkter är märkta med en ID-nummerskylt, skylten sitter på belysningsstolpen, (se exempel nedan).

Sommarsläckning sker mellan 15/5 – 22/7 på de ställen styrning sker med programerabara tidur.

Figur 1 Karta över Gagnefs kommuns gatubelysningsanläggningar

Trasig belysning

Byte av enstaka trasiga lampor samordnas och sker när det finns fler enskilda lampor att åtgärda inom samma område eller när vår entreprenör finns i området.

Vid fel på delar eller hela områden utför kommunens anlitade entreprenör en felsökning och åtgärdar felet. Normalt sker felsökning inom en vecka och fel åtgärdas normalt inom två veckor efter utförd felsökning. Tiden för att åtgärda ett fel beror på dess omfattning och komplexitet.

Anmäla ett fel

Vi tar gärna emot information om trasiga lampor det gör du vår e-tjänst Felanmälan, för felanmälan via telefon se nedan. Det är viktigt att ni anger adress samt det ID-nummer som finns på stolpen.

Skult som säger Gagnef Kommun och ett fem siffrigt nummer
Figur 2 Exempel på ID-nummerskylt

Felanmälan

E-tjänst: Felanmälan
Telefon: 0241-15100

Driftinformation

Det har inte vart några stora störningar under det senaste året och dom LED lampor som sats upp har fungerat bra.

Aktuellt

Arbetet med byte till LED belysning kommer att fortsätta med omr. 2 Djurås – Gagnef under 2022 och Djurås – Bäsna m.m. under 2023