Kommunrehab

Kommunen har rehabiliteringsansvar för dig som inte kan ta dig till landstingets rehabilitering samt för dig som bor på kommunens särskilda boenden. Viss rehabilitering kan ske av landstinget och kommunen gemensamt.

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster erbjuder hembesök för bedömning, behandling, utprovning, förskrivning av och träning med hjälpmedel, instruktion och handledning till personal och anhöriga samt bedömning inför bostadsanpassning.