Trafikvett räddar liv

Cykelhjälm skyddar mot allvarliga huvudskador

Huvudet är det ömtåligaste vi har. Även en måttlig stöt kan skada hjärnan. Att använda cykelhjälm är ett billigt och enkelt sätt att göra din cykeltur säkrare.

Fakta om cykelolyckor och cykelhjälm

  • Varje år skadas mer än 2000 cyklister så allvarligt så att de får minst 1 procents invaliditet.
  • Närmare hälften av alla cyklister som omkommer i trafiken är över 64 år.
  • Cirka hälften av de cyklister som omkommer skulle ha överlevt om de använt hjälm.
  • Dåligt underhåll, halka och lösgrus är vanliga orsaker till cykelolyckor.
  • Om cykelhjälmen utsätts för en kraftig stöt ska de alltid bytas ut.
  • Cykelhjälmens livslängd påverkas av UV-strålning och slitage på skal, frigolit, spännen och remmar.

Vad säger lagen?

Alla barn och ungdomar under 15 år ska använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel.

Att köpa cykelhjälm

NTF, Nationella trafiksäkerhetsförbundet har sammanställt råd för att köpa cykelhjälm, dessa råd kan du läsa på
NTF´s hemsida.

Rätt hastighet räddar liv

På många ställen i kommunen upplever våra medborgare ett problem med höga hastigheter, främst vid våra skolor. Det är dessutom oftast de boende i området som överträder hastighetsbegränsningen.

Med denna kampanj vill vi uppmärksamma och öka förståelsen för trafiksäkerhet för att på sikt ändra beteendet i trafiken. Vi vill tillsammans med er medborgare, till nollvisionen – att ingen ska dö eller skadas allvarligt i vägtrafiken.

Se syntolkad version av ”Varva ner så räddar vi liv” del 2

Starta i god tid så att du slipper stressa

Hastigheten är avgörande för hur allvarliga konsekvenser det blir vid en eventuell olycka. Rätt hastighet är en förutsättning för att minska antalet olyckor och öka trafiksäkerheten.

Att resan tar några minuter längre gör ju inget om du kan resa säkrare. Dessutom minskar koldioxidutsläppen och du minskar dina bränslekostnader.

Låt inte tid vara i vägen – lätta på gasen!


Visste du att om du kör din bil i 50 km/tim och kör på någon som går eller cyklar, motsvarar det ett fall från tredje våningen?


Se syntolkad version av ”Varva ner så räddar vi liv” del 1

Är du medpassagerare och föraren kör för fort? Höj rösten och säg ifrån

Sitter du i passagerarsätet och siffrorna på instrumentbrädan är högre än siffrorna på vägskyltarna? Säg ifrån.

80 km/h är den högsta hastighet som är möjlig att överleva vid en frontalkollision mellan två personbilar, men då krävs att man sitter i en bil av högsta säkerhetsstandard och använder bilbälte.

Åker du med en buss- eller taxichaufför som kör för fort? Säg till företaget som ansvarar för resan.


Visste du att om vi håller hastighetsgränserna kan vi tillsammans rädda upp till 50 liv varje år?

Källa: Zhero


Alla är inte lika skyddade

Du som kör bil behöver tänka på att även om du har bilbälte, krockkuddar och ett hårt skal runt dig så är inte alla lika skyddade. 

Bilar, cyklister och gående delar ibland på utrymmet och behöver ibland korsa varandras väg. Se därför till att hålla rätt hastighet och håll koll när du närmar dig övergångsställen eller busshållplatser om det är någon som är på väg att korsa din väg. Med rätt anpassad hastighet ökar också dina möjligheter att hinna reagera i tid om något oväntat uppstår.

Bilar är hårda, så kör mjukt!


Visste du att varje år omkommer 40-50 fotgängare och drygt 20 cyklister varje år i främst kollisionsolyckor med bilar?

Källa: Zhero


Gagnefs kommun är ambassadör för trafiksäkerhetssamarbetet Zhero

Zhero är en informationskampanj som grundar sig i Trafikverkets regeringsuppdrag Nollvision och genomförs i samarbete med bland annat Polisen, Arbetsmiljöverket, Transportstyrelsen, Motorförarnas helnykterhetsförbund (MHF) och Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF).

Nyheter

5 oktober 2022

Bottenbetyget – tre av fyra bilförare kör för fort: ”Måste inse allvaret”

Dalarnas tidningar (Låst artikel)

Bilförarnas respekt för 30- och 40-gränser längs gator och vägar i Gagnefs kommun är diskutabel. Som bäst överskrider ”bara” 59 procent av förarna gällande hastighetsgräns. Som sämst kör 77 procent eller fler än tre av fyra för fort.

5 oktober 2022

”Jag hoppas att detta ska vara ett uppvaknande för våra medborgare”

Siljans News

Tidigare har vi skrivit om Titti Gradèn som i åratal har varnat för höga hastigheten förbi Kyrkskolan i Gagnef. Det visar sig att hon är långt ifrån ensam om att tycka att det körs alldeles för fort i kommunens tätorter.

5 oktober 2022

Här körde tre av fyra för fort – Lotta Maja: ”De hinner inte bromsa”

P4 Dalarna

På flera håll i Gagnefs kommun är det många som kör för fort, det visar hastighetsmätningar som genomförts på sex utvalda platser.

5 oktober 2022

77 procent av förarna kör över den tillåtna hastigheten

Hela 77 procent av de drygt 4 400 fordon som färdades på Björbovägen där maxhastigheten är 40 km/h, körde för fort. Det visar hastighetsmätningen som genomförts på strategiskt utvalda platser i Gagnefs kommun.

29 augusti 2022

Så ska farten dämpas i tätbebyggda områden – kommunen hakar på Zhero

Dala-Demokraten

Allt för sällan respekteras hastighetsskyltar i tätbebyggda områden. Men nu kan en ändring vara i sikte. Gagnefs kommun blir nämligen en av ambassadörerna i det nationella trafiksäkerhetssamarbetet Zhero.

27 augusti 2022

Kampanj för öka trafiksäkerheten i kommunen

Siljans News

I ett pressmeddelande ifrån kommunstyrelsens ordförande Fredrik Jarl (C) beskriver han hur flera invånare i Gagnefs kommun upplever att hastigheten i tätbebyggda områden är för hög, alltså högre än vad som tillåts. Inte minst gäller detta vid kommunen skolor.

7 augusti 2022

Tillsammans ökar vi trafiksäkerheten i Gagnefs kommun – Gagnefs Kommun

Flera invånare i Gagnefs kommun upplever att hastigheten i tätbebyggda områden är högre än vad som tillåts. Inte minst gäller detta vid kommunen skolor. Nu vidtar Gagnefs kommun tillsammans med polisen och Trafikverket åtgärder för att öka trafiksäkerheten. Bland annat blir Gagnefs kommun, ambassadör för trafiksäkerhetssamarbetet Zhero.

19 mars 2021

Så fort går det genom byn – tidningen på hastighetskoll med NTF: ”Äldre par kör lugnast”

Dalarnas tidningar (Låst artikel)

Det finns fog för den oro boende i Näset utanför Djurås känner för hastigheterna på väg 590. Det visar den hastighetskoll tidningen gjorde med hjälp av NTF Dalarna.

7 december 2021

Titti ger inte upp: ”Hastigheterna förbi skolan måste sänkas”

Dalarnas tidningar (Låst artikel)

”Jag vill inte att det värsta ska hända, att ett barn blir påkört”. Det säger Titti Gradén som ett otal gånger har uppvaktat såväl kommunen som Trafikverket angående hastigheterna förbi Kyrkskolan i Gagnefs kyrkby.

10 september 2021

Här går föreningar samman för sänkt hastighet: ”Är nog ensamma om 70-gräns genom byn”

Dalarnas tidningar (Låst artikel)

Den långa raksträckan genom Bodarna inbjuder till alltför höga hastigheter. Det har oroat de boende i byn utanför Djurås i åratal. Därför har bystugeföreningen och vägföreningen vänt sig till Trafikverket med en gemensam begäran om sänkt hastighet på väg 597.

26 augusti 2021

20 haffades för fortkörning i Gagnef: ”Syftet är inte att bötfälla”

Dalarnas tidningar (Låst artikel)

Närmare 230 bilförare runt om i Dalarna bötfälldes under polisens nationella trafikvecka. Vid kontrollerna i Gagnefs kommun förra torsdagen stannade räkneverket på 20 fortkörare enligt trafikpolischefen Johan Alms rapport.