Hygienlokaler

Anmälan krävs innan man startar en verksamhet för till exempel:

 • Yrkesmässig hygienisk verksamhet – skärande eller stickande hygienisk behandling, (akupunktur, fotvård, piercing/håltagning, rakning med rakkniv eller rakblad samt tatuering)
 • Solarium,
 • Bassängbad som är öppna för allmänheten eller används av många människor

Anmälan kan också krävas när en verksamhet ändras så pass mycket att ändringen kan ha betydelse för människors hälsa, vid tillbyggnad eller uppställning av tillfälliga lokaler i anslutning till en pågående verksamhet. Anmälan enligt miljöbalken ersätter inte bygglov/bygganmälan som också kan krävas när man startar upp eller förändrar en lokal.

Lämna in anmälan i god tid, gärna 4 veckor innan planerad start.

Utformning av lokal

För att möjliggöra god hygien och att minska risken för smittspridning ställs det vissa krav på hur en lokal ska utformas och inredas.

Egenkontroll 

Alla som bedriver en verksamhet som kan påverka människors hälsa eller miljön är skyldiga att själva kontrollera att miljöbalkens regler följs. Om din verksamhet är anmälningspliktig har du en skyldighet att ha en skriftlig egenkontroll. 

Egenkontrollens omfattning och utformning ska vara anpassad till verksamheten. Rutiner för att fortlöpande kontrollera att inredningen och utrustningen i verksamheten hålls i gott skick innefattar bland annat:

 • Hygien och smittskydd i samband med behandling.
 • Skötselråd för utrustning och instrument (rengöring, förvaring, användning)
 • samt kontroll av smittreningsmetod.
 • Rutiner för handhygien och arbetskläder.
 • Städschema och städinstruktioner för lokalerna.
 • Rutiner för tvättning av verksamhetens textilier.
 • Information till kund om eventuella smittrisker och biverkningar.
 • Rutin för hantering och uppföljning av klagomål.
 • Rutin vid allvarlig incident eller olycksfall.
 • Underhåll av lokal.
 • Kontroll av ventilation och tillräckliga luftflöden.
 • Kontroll av varmvattentemperatur.
 • Avfallshantering i verksamheten.
 • Hantering och förvaring av kemiska produkter (rengöringsmedel, kosmetik och hygienprodukter).
 • Förteckning och säkerhetsdatablad för de produkter som används, samt
 • korrekt märkning av kemikalierna.
 • Utbyte av produkter som kan innebära risk för människors hälsa eller miljö.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Tomas Skymning
0241-151 04

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Linn Bertilsson (åter i oktober 2024)
0241-155 41

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Karolin Pursche
0241-151 14

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Sofia Nyberg
0241-151 96

miljo.byggnads@gagnef.se