Socialjour

Socialjouren ger akut stöd till dig som befinner dig i en utsatt situation. Det kan handla om våld och övergrepp, missbruk eller om ett barn riskerar att fara illa i sin hemmiljö.

Gagnefs kommun är knuten till den gemensamma socialjouren i Dalarnas län. Den gemensamma socialjouren är stationerad i Borlänge och där arbetar en verksamhetschef och fyra socialsekreterare.

Du kan få kontakt med Socialjouren utanför kontorstid och de nås via telefonnummer 112.

(Glöm inte att rensa historiken i webbläsaren)

Kontakt

SOS
Socialjouren
Telefon: 112

Socialförvaltningen
Reception
Telefon: 0241-152 15
E-post: ifo@gagnef.se

(Glöm inte att rensa historiken i webbläsaren)