Upphandling

Upphandlingsdialog Dalarna samlar sina krafter för att göra vad vi kan för er i rådande pandemi genom vår Upphandlingsakut för både leverantörer och upphandlare/inköpare.

Enkel skrift för e-anbud och e-faktura

Skriften ger kort information om vad företag ska tänka på om de är intresserade av att lämna anbud i upphandlingar och med koppling till hur det görs i elektroniska verktyg samt om hur man som leverantör ska fakturera sina kunder i offentlig sektor. I den del som handlar om e-fakturering tas även e-faktura-standarden och Peppol som kommunikation upp.

Stöd för dig som är företagare i Dalarna

Upphandlingsdialog Dalarna, erbjuder vi våra konsulter, individuell rådgivning och information utifrån egen behovssituation upp till fem timmar, kostnadsfritt. Exempel på individuellt stöd kan vara att hitta lämplig upphandling och få råd och tips, att påbörja ett arbete att ta fram policydokument inom miljö och hållbarhet eller lära sig mer om e-handelssystem eller att forma ett konkret anbud.

Vi bjuder på den digitala introduktionen och/eller upp till fem timmars rådgivning helt utan kostnad.

Från den 1 april:
EPIS AB, tel 08-400 123 30, kontakt@epis.se
Björn Brandell, tel 08-400 123 31, bjorn.brandell@epis.se
Karin Kaibel, tel 08-400 123 32, karin.kaibel@epis.se

FÖRDJUPA DIN KUNSKAP OM DEN OFFENTLIGA AFFÄREN

Anbudsdialog – Fördjupa dina kunskaper om den offentliga affären (alltomanbud.se)

Upphandlingar i Gagnef kommun

Alla upphandlingar sker med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och genomförs affärsmässigt och utan att ovidkommande hänsyn tas.

Huvuddelen av Gagnefs kommuns upphandlingar sker via Upphandlingscenter som är en gemensam organisation för Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säter.

Upphandlingscenter ansvarar för all upphandling i kommunerna med undantag av direktupphandlingar och nedanstående områden:

  • Byggentreprenader
  • Undervisning och yrkesutbildning
  • Hälsovård och socialtjänster
  • Fritids- och idrottsverksamhet samt kulturverksamhet där medverkan från föreningsliv är aktuell

Upphandlingsdialog Dalarna är ett stöd för dig som kommer i kontakt med offentlig upphandling, antingen som företagare, upphandlare eller på annat sätt.

Direktupphandling ansvarar respektive kommun för själva.

Upphandlingsdialog Dalarna samlar sina krafter för att göra vad vi kan för er i rådande pandemi genom vår Upphandlingsakut för både leverantörer och upphandlare/inköpare.

Kontakt

Upphandlingsansvarig
Jenz Ek
Telefon: 0241-151 61
E-post: jenz.ek@gagnef.se

Ledningsenheten
Kommunikation
Telefon: 0241-15100 (vxl)
E-post: kommunikation@gagnef.se