Upphandling

Huvuddelen av Gagnefs kommuns upphandlingar sker via Upphandlingscenter med undantag av direktupphandlingar och byggentreprenader.

Alla upphandlingar sker med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och genomförs affärsmässigt och utan att ovidkommande hänsyn tas.

Stöd för dig som är företagare

För kommunens företag erbjuder Upphandlingsdialog Dalarna, individuell rådgivning och information utifrån egen behovssituation upp till fem timmar, kostnadsfritt.

Exempel på individuellt stöd kan vara att hitta lämplig upphandling och få råd och tips, påbörja ett arbete med att ta fram policydokument inom miljö och hållbarhet eller lära sig mer om e-handelssystem eller att forma ett konkret anbud.

Kontakt

Upphandlingsansvarig
Håkan Eriksson, ekonomichef
Telefon: 0241-15161
E-post: hakan.eriksson@gagnef.se