Specialpedagog

I vår organisation arbetar två specialpedagoger och deras uppdrag är att:

  • Bidra till att utveckla det pedagogiska arbetet så att varje barn utifrån sina förutsättningar, får det utbyte av förskolan, som barnet har rätt till.
  • Handleda arbetslag, gällande grupper och/eller enskilda barn.
  • Stödja arbetslag i dokumentationsprocessen kring barn i behov av särskilt stöd.
  • Göra observationer och pedagogiska beskrivningar.
  • Planera och genomföra kompetensutveckling för pedagogerna.
  • Ge råd och stöd till vårdnadshavare runt barnets förskolesituation.
  • Ha samarbete med externa resurser som Barnhälsovården (BHV), habiliteringen och logopedmottagningen.

Kontakt

Tina Pärsson
Telefon: 0241-154 82
E-post:
tina.parsson@gagnef.se

Kontakt

Kerstin Danielsson
Telefon: 0241-153 53
E-post: kerstin.danielsson@gagnef.se