Specialpedagog

  • Bidra till att utveckla det pedagogiska arbetet så att varje barn utifrån sina förutsättningar får det utbyte av förskolan, som barnet har rätt till.
  • Bistå rektor och handleda arbetslag rörande grupper och/eller enskilda barn.
  • Stödja arbetslag i dokumentationsprocessen kring barn i behov av särskilt stöd.
  • Genomföra observationer och upprätta pedagogiska kartläggningar.
  • Medverka i möten gällande barn i behov av särskilt stöd.
  • Leda kompetensutvecklande insatser inom förskolan.
  • Ge råd och stöd till vårdnadshavare runt barnets situation på förskolan.
  • Samarbeta med externa resurser som Barnhälsovården (BHV), Habiliteringen och Logopedmottagningen m.fl.

Kontakt

Tina Pärsson
Telefon: 0241-154 82
E-post: tina.parsson@gagnef.se

Kontakt

Åsa Engström
Telefon: 0241-153 42
E-post: asa.engstrom@gagnef.se

Kontakt

Sofia Enlöf
Telefon: 0241-155 03
E-post: sofia.enlof@gagnef.se