Val av skola

Kommunal grundskola i din kommun

Alla barn får en placering på en skola i sin hemkommun men ni har alltid rätt att söka en annan skola. Görs inget aktivt val placeras F-9 i närmaste kommunala skola. Det är kommunen som avgör hur många elever som får plats vid varje skolenhet. Vårdnadshavarens önskemål om placering vid en viss skolenhet får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet (närhetsprincipen).

Kommunal grundskola i en annan kommun

I vissa fall har eleven rätt att bli mottagen i en annan kommun än sin hemkommun. Eleven ska med hänsyn till sina personliga förhållanden ha särskilda skäl att få gå i en skolenhet i den kommunen. Eleven kan även få gå i en annan kommun om man inte har särskilda skäl. Det är den mottagande kommunen som avgör om eleven ska få en plats på någon av deras skolenheter.

Fristående grundskola

En vårdnadshavare kan även ansöka om plats en fristående grundskola i eller utanför hemkommunen för sitt barn. Huvudregeln är att en fristående skola ska vara öppen för alla elever som har rätt att gå i grundskolan. Även elever i behov av särskilt stöd kan, välja den fristående grundskola de vill gå på. Finns det plats på skolan har alla som grundregel rätt att gå där oavsett om skolan ligger i den kommun där man är bosatt eller i en annan kommun. Det är huvudmannen för skolan som bestämmer hur många elever som kan tas emot på skolan.

I e-tjänsten kan du som vårdnadshavare:

  • Ansöka om skolbyte eller plats i skola
  • Ändra dina kontaktuppgifter i kommunens barn- och elevregister

Vi rekommenderar att alla som kan använder e-tjänsten för ovanstående ärenden. För dig som av olika anledningar inte kan använda e-tjänsten finns motsvarande blankett att skriva ut under rubriken Blanketter.

För att ansöka via e-tjänsten behöver du som sökande ha en giltig e-legitimation, om du inte har någon e-legitimation skaffar du det via din bank. Besök Skaffa e-legitimation (e-legitimation.se) för mer information.

Kontakt

Utvecklingsledare

Evelina Bark-Nordin
evelina.bark.nordin@gagnef.se

Kommunens växel

0241-151 00