Djurmo klack

Milsvid utsikt från Djurmo klack

Djurmo klack reser sig 200 meter över älvlandskapet nedanför och från klacken har du en fantastisk utsikt. Norrut finns vandringsleder som tar dig förbi Oxbergets höjder och stora naturskogsområden.

Uppe på Djurmo klack finns bänkar, vindskydd, eldplats och en fotovy med berg och byar namngivna. Den var förr en viktig plats där vårdkasar tändes och det finns två bronsåldersrösen.

Branterna i naturreservatet är populära häckningsplatser för rovfåglar och under vår och försommar är det förbjudet att beträda branterna vid Djurmo klack. Den stora mängden död ved gör att hackspettar trivs i reservatet, bl a den tretåiga hackspetten. Även ovanliga vedlevande svampar trivs här såsom rosenticka, doftskinn, ullticka och rynkskinn. Mellan Djurmo klack och Oxberget går ett blött stråk med myrar och en liten tjärn.

Det finns goda vandringsmöjligheter både i och till naturreservatet. Du kan ta dig från både Djurås och Sifferbo till klacken och även gå norrut där det finns möjlighet att gå runt och tillbaka. Från parkeringsplatsen finns en strövstig som går en kortare runda.

Grusvägen upp till klacken slutar vid en p-plats med informationstavla. Därifrån går en stenig stig på cirka 500 meter i uppförslut till utsiktsplatsen.

Fakta

Bildades: 1998, utökat och ombildat 2010
Storlek: 236 ha
Service: Strövstig, vandringsled, vindskydd, p-plats, eldplats.
Förvaltare: Gagnefs kommun

Karta

Karttips: 
Tryck på temaväljaren (tre streck) i övre högra hörnet för att få mer information om kartinnehållet .
Klicka på +/- i nedre vänstra hörnet för att zooma ut eller in över hela kommunen.
Klicka på objekten direkt i kartan för att få mer information.
För att navigera: Klicka med vänster musknapp och dra för att förflytta sig.
Det går också att klicka på symbolen nedanför tre streck för att få full skärm
Vill du se fler kartlager i kommunen: gå in på Gagnefs kommuns externa karta: https://webbkarta.gagnef.se/spatialmap

Kontakt

Kommunbiolog

Pia Söderström
Telefon: 0241-152 16
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se