Tillstånd/anmälan enskilt avlopp

Anlägga nytt eller ändra befintligt avlopp

Du måste först göra en ansökan eller anmälan till miljö- och byggnadsnämnden. Avloppen prövas enligt miljöbalken.

Har du en avloppsanläggning med tidsbegränsat tillstånd och tillståndet har gått ut, så kan du ansöka om omprövning

Att släppa ut avloppsvatten räknas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Om du har ett eget avlopp måste du se till att anläggningen klarar de krav som lagen ställer. Du måste också kontrollera din anläggning regelbundet för att se att den fungerar som den ska och att reningen är tillräcklig.

Miljö- och byggnadsnämnden är ansvarig för tillstånd för och tillsyn av enskilda avlopp. Handläggarens uppgift är att granska din ansökan och att ge råd och vägledning.

Vi kan däremot inte säga vilken exakt vilken anläggning som du ska göra, eller vilken typ som passar bäst för just dina behov.

När du skickat in din ansökan till oss gör vi en bedömning utifrån lagstiftning samt nationella och lokala riktlinjer. Vi tittar bland annat på hur känslig omgivningen är. Vi tittar även på hur många andra avloppsanläggningar och vattenbrunnar som finns i ditt område.

Innan du får börja använda en ny eller ändrad avloppsanläggning måste du skicka in ett utförandeintyg som ska skickas in till miljö- och byggnadsnämnden.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tomas Skymning
Telefon: 0241-151 04
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se