Barns inflytande och delaktighet

Förskolan vilar på demokratins grund. Därför ska dess verksamhet utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Förskolans demokratiuppdrag innebär att barn ska ges inflytande i verksamheten. Barnen är ju de egentliga brukarna, därav är det en starkare skrivning i skollagen 4 kapitel kring barnens inflytande än när det gäller föräldrarna.

Kontakt

Avdelningschef

Else-Britt Johansson
0241-154 35
 else-britt.johansson@gagnef.se