Särskild utbildning för vuxna

Särvux

För dig som har fyllt 20 år och som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada finns särskild utbildning för vuxna (Särvux).

Så här ansöker du

Sök valfri kurs i E-tjänsten och berätta i inskrivningssamtalet att du önskar delta i särskild utbildning.

Vill du veta mer om studier eller få vägledning inför en ansökan? Tag kontakt med studie- och yrkesvägledare.