Anpassad utbildning för vuxna

För vem bedrivs anpassad utbildning

För dig som har fyllt 20 år och som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada finns anpassad utbildning för vuxna.

Utbildningen utgår från dig som individ och är anpassad efter just dina förutsättningar. Du studerar i liten grupp i våra lokaler centralt i Djurås.

Studietakten är individuell. Vi arbetar tillsammans med planering av undervisningens innehåll och sätter upp mål utifrån dina önskemål, erfarenheter och kunskaper.

Så här ansöker du

Sök valfri kurs i E-tjänsten och berätta i inskrivningssamtalet att du önskar delta i anpassad utbildning.

Vill du veta mer om studier eller få vägledning inför en ansökan? Tag kontakt med skolan.

Adress

Drömkåken
Färjbacksvägen 11
785 61 Gagnef