Brandrisk och eldningsförbud

Här kan du se om det är eldningsförbud och hur stor brandrisken i kommunen är just nu. Tänk på att du som gör upp eld alltid har ett eget ansvar för det som inträffar, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

Brandriskprognos för Gagnefs kommun

Brandriskprognosen uppdateras dagligen av Räddningstjänsten Dala Mitt, cirka klockan 08.30 från 27 april till 31 augusti.

Eldningsförbud

Är det eldningsförbud står det i brandriskprognosen ovan.

Ett eldningsförbud kan vara ett normalförbud eller ett totalförbud. Räddningstjänsten meddelar om det blir ett totalt eldningsförbud.

Se nedan vad som gäller vid de olika förbuden.

Lokala undantag kan förekomma.

Här kan du hitta frågor och svar från Räddningstjänsten om vad som gäller för de olika förbuden. Beslut om eldningsförbud, PDF

Eldning i trädgård och natur hos Räddningstjänsten DalaMitt

Har du fler frågor om brandrisker, eldning och undantag från eldningsförbud?

Läs mer hos Räddningstjänst Dala-Mitt dalamitt.se

Telefon: 023-48 88 00

E-post: info@dalamitt.se

Håll koll med appen brandrisk ute.

Brandriskprognoser och brandriskkartor på MSB hemsida

 Vädret påverkar brandrisken i skog och mark. Prognoserna uppdateras flera gånger per dygn och finns tillgängliga för sex dygn avseende skogsbrandsrisk respektive två dygn för gräsbrandsrisk. Brandriskprognoserna görs av SMHI på uppdrag av MSB.

Här hittar du kartor för brandriskprognoser och brandriskkartor, MSB

Kontakt

Räddningstjänst Dala-Mitt
Telefon: 023-48 88 00
E-post: info@dalamitt.se