Familjeteamet

Om du som barn, ungdom eller förälder har funderingar som rör dig, dina föräldrar eller dina barn så kan du vända dig till oss i familjeteamet. Du kan ringa till oss och få tips och råd. Vi kan också erbjuda dig eller din familj att komma till oss för samtal några gånger. Det är kostnadsfritt och vi har tystnadsplikt.

Vi som jobbar i familjeteamet har träffat många barn, ungdomar och föräldrar som upplevt att kontakten med oss har hjälpt dem i sin situation. Att samtala om sina tankar, känslor och funderingar gör ofta att man tillsammans hittar lösningar som gör att livet blir lättare.

Familjeteamet erbjuder till exempel:

  • Stödjande samtal till barn som hört eller sett hot eller våld i familjen.
  • Rådgivande samtal kring frågor som rör relationerna mellan barn/tonåringar och föräldrar (även andra vuxna).
  • Tips och råd gällande uppfostran, regler och gränser.
  • Samarbetssamtal med separerade föräldrar som tycker det är svårt att komma överens om sådant som gäller de gemensamma barnen (i samverkan med Familjerätten).
  • Samtalsstöd i familjer där någon av föräldrarna mår psykiskt dåligt eller där användningen av alkohol eller andra droger gör att någon i familjen inte mår bra.

OBS!

Enklaste och snabbaste sättet att nå Familjeteamet för hjälpsökande familjer är via mail. Familjebehandlarna läser av sin mail fortlöpande och återkopplar så fort de kan.

Kontakt

Familjebehandlare

Ola Gyllenvåg
Telefon: 0241-152 27
E-post: ola.gyllenvag@gagnef.se

Familjebehandlare

Annelie Hällström
Telefon: 0241-153 50
E-post: annelie.hallstrom@gagnef.se

Familjebehandlare

Kerstin Eriksson
Telefon: 0241-153 58
E-post: kerstin.eriksson@gagnef.se

Familjebehandlare

Emma Renklint
Telefon: 0241-152 19
E-post: emma.renklint@gagnef.se

Information