Familjeteamet

Ibland kan man behöva stöd och råd i sin vardag, av olika skäl. Både du som är förälder och ungdom kan vända dig till oss. Besöken är kostnadsfria och om ni behöver tolk så ordnar vi det.


Att samtala om sina tankar, känslor och funderingar gör ofta att man tillsammans hittar lösningar som gör att livet blir lättare.

Familjeteamet erbjuder till exempel:

  • Rådgivande samtal kring frågor som rör relationerna mellan barn/tonåringar och föräldrar (även andra vuxna).
  • Föräldrar kan rådgöra med oss om till exempel vardagsstruktur, förhållningssätt, kommunikation och gränssättning.
  • Hela barn – en barnfokuserad samtalsserie med fem strukturerade samtal för föräldrar i konflikt.
  • Föräldrastödsträffar för dig med barn i åldrarna 3-12 år enligt Alla barn i centrum (ABC 3-12 år).
  • Trappan – samtalsstöd för barn som bevittnat/utsatts för våld.
  • Vi erbjuder tre-fem fria samtal utan registrering och journalföring. Önskas vidare kontakt görs en behovsprövning om insats genom socialtjänsten. Vi kan då anpassa insatsen utifrån familjens eget behov av hjälp.

Tystnadsplikt på Familjeteamet

Självklart ska du/ni kunna känna er trygga i att Familjeteamet har sekretess. Ingen registrering förekommer och vi för inga journaler (om inte socialtjänsten har gett oss i uppdrag att träffas). Man har rätt att vara anonym om man vill det.

Familjeteamet har samma anmälningsplikt som alla andra som jobbar med barn, exempelvis personal på förskola och skola. Det betyder att om vi misstänker att ett barn far illa eller inte har det så bra så är vi skyldiga att anmäla det till socialtjänsten.

OBS!

Enklaste och snabbaste sättet att nå Familjeteamet för hjälpsökande familjer är via mail. Uppge endast namn och telefonnummer. Familjebehandlarna läser av sin mail fortlöpande och återkopplar så fort de kan.

Kontakt

Familjebehandlare

Annelie Hällström
Telefon: 0241-153 50
E-post: annelie.hallstrom@gagnef.se

Familjebehandlare

Emma Renklint
Telefon: 0241-152 19
E-post: emma.renklint@gagnef.se

Familjebehandlare

Karin Berg
Telefon: 0241-153 58
E-post: karin.berg@gagnef.se

Familjebehandlare

Kristin Bustad
Telefon: 0241-153 06
E-post: kristin.bustad@gagnef.se