Badvattenprovtagning

Miljö- och byggförvaltningen i Gagnefs kommun tar badvattenprover vid badplatser i Gagnefs kommun. Vilka badplatser som provtas och hur ofta proverna tas bestäms efter en riskbedömning varje år. Det kan också tillkomma provtagningar om det händer något med badvattenkvaliteten under badsäsongen. 

Du hittar badplatser och resultat från badvattenprovtagningen på Badplatsen (Havs och Vattenmyndighetens webbplats).

Planeringen för 2022 ser ut så här:

Sjöv 24v 27v 31
Esttjärn XXX
FlosjönX
HemtjärnXXX
HögbergsdammenX
MojesjönXXX
NässjönX
Präst-ollesX
TansenX
TjärnsjönX
ÄlvsjönX

Det tar flera dagar från att vi skickat in prover tills vi får provsvar, och då lägger in det på Badplatsen. Om vattnet är otjänligt så sätter vi upp skyltar på plats. En kortvarig/tillfällig förorening(bakterier) beräknas upphöra inom några dygn.

Provtagningsresultatet ger endast en ögonblicksbild av badvattenkvalitén och ska ses som en vägledning om hur ofta vattnet har höga bakteriehalter. Kraftigt regn kan ge kortvariga förhöjda halter av bakterier i de flesta sjöar, även om det är mer sällsynt i skogssjöar.

Proven analyseras för E. coli och Intestinala enterokocker. Dessa bakterier är så kallade indikatorbakterier som normalt finns i avföringen hos människor och andra varmblodiga djur. Om de finns i höga halter i badvattnet är det ett tecken på att vattnet har förorenats på något sätt, till exempel via fågelbajs, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. 

  • Tjänligt : betyder att halten av bakterier är generellt är låg. 
  • Tjänligt med anmärkning : betyder att halten bakterier i provet är förhöjd. Att bada i vattnet ska inte medföra någon hälsorisk, men miljö- och byggförvaltningen följer upp den förhöjda halten. 
  • Otjänligt : betyder att någon av eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det finns en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som man kan bli sjuk av, om man råkar svälja vattnet.  
Karta över Badplatser i Gagnefs kommun med markering för typ av badplats
Badplatser i Gagnef
1ÖsttjärnaEsttjärnEj kommunal
2SjövikenFlosjönKommunal
3SandvikenFlosjönEj kommunal
4 HemtjärnKommunal
5 HögbergsdammenKommunal
6 LångsjönEj kommunal
7 LövsenEj kommunal
8N:a badplatsenMojesjönEj kommunal
9S:a badplatsenMojesjönKommunal
10NäringssandNärsenEj kommunal
11                          NässjönKommunal
12 Präst-Olles          Ej kommunal
13N:a TansbodarnaTansen                            Kommunal
14 TjärnsjönEj kommunal
15 VinnarnEj kommunal
16 ÅssjönEj kommunal
17 ÄlvsjönKommunal

Kontakt

Chef miljö- och byggförvaltningen

Margaretha Åslund, tillförordnad
Telefon: 0241-151 90
E-post: margareta.aslund@gagnef.se

Byggnadsinspektör

Hampus Åkerman
Telefon: 0241-151 54
E-post: hampus.akerman@gagnef.se

Byggnadsinspektör

Mikael Ginstrup
Telefon: 0241-151 94
E-post: mikael.ginstrup@gagnef.se

Bygglovshandläggare

Petra Estéen
Telefon: 0241-151 64
E-post: petra.esteen@gagnef.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Tomas Skymning
Telefon: 0241-151 04
E-post: tomas.skymning@gagnef.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Sofia Nyberg
Telefon: 0241-151 96
E-post: sofia.nyberg@gagnef.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Linn Bertilsson
Telefon: 0241-155 41
E-post: linn.bertilsson@gagnef.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Helena Hamvall
Telefon: 0241-151 95
E-post: helena.hamvall@gagnef.se

Livsmedelsinspektör

Anders Eslind
Telefon: 0241-151 97
E-post: anders.eslind@gagnef.se

Kommunbiolog

Pia Söderström
Telefon: 0241-152 16
E-post: pia.soderstrom@gagnef.se

 

Länkar