Badvattenprovtagning

Miljö- och byggförvaltningen i Gagnefs kommun tar badvattenprover vid badplatser i Gagnefs kommun. Vilka badplatser som provtas och hur ofta proverna tas bestäms efter en riskbedömning varje år. Det kan också tillkomma provtagningar om det händer något med badvattenkvaliteten under badsäsongen. 

Du hittar badplatser och resultat från badvattenprovtagningen på Badplatsen (Havs och Vattenmyndighetens webbplats).

Det tar flera dagar från att vi skickat in prover tills vi får provsvar, och då lägger in det på Badplatsen. Om vattnet är otjänligt så sätter vi upp skyltar på plats. En kortvarig/tillfällig förorening av bakterier beräknas upphöra inom några dygn.

Provtagningsresultatet ger endast en ögonblicksbild av badvattenkvalitén och ska ses som en vägledning om hur ofta vattnet har höga bakteriehalter. Kraftigt regn kan ge kortvariga förhöjda halter av bakterier i de flesta sjöar, även om det är mer sällsynt i skogssjöar.

Proven analyseras för E. coli och Intestinala enterokocker. Dessa bakterier är så kallade indikatorbakterier som normalt finns i avföringen hos människor och andra varmblodiga djur. Om de finns i höga halter i badvattnet är det ett tecken på att vattnet har förorenats på något sätt, till exempel via fågelbajs, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. 

  • Tjänligt : betyder att halten av bakterier är generellt är låg. 
  • Tjänligt med anmärkning : betyder att halten bakterier i provet är förhöjd. Att bada i vattnet ska inte medföra någon hälsorisk, men miljö- och byggförvaltningen följer upp den förhöjda halten. 
  • Otjänligt : betyder att någon av eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det finns en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som man kan bli sjuk av, om man råkar svälja vattnet.  
Karta över Badplatser i Gagnefs kommun med markering för typ av badplats
Badplatser i Gagnef
1ÖsttjärnaEsttjärnEj kommunal
2SjövikenFlosjönKommunal
3SandvikenFlosjönEj kommunal
4 HemtjärnKommunal
5 HögbergsdammenKommunal
6 LångsjönEj kommunal
7 LövsenEj kommunal
8N:a badplatsenMojesjönEj kommunal
9S:a badplatsenMojesjönKommunal
10NäringssandNärsenEj kommunal
11                          NässjönKommunal
12 Präst-Olles          Ej kommunal
13N:a TansbodarnaTansen                            Kommunal
14 TjärnsjönEj kommunal
15 VinnarnEj kommunal
16 ÅssjönEj kommunal
17 ÄlvsjönKommunal

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Tomas Skymning
0241-151 04

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Linn Bertilsson
0241-155 41

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Karolin Pursche
0241-151 14

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Sofia Nyberg
0241-151 96

miljo.byggnads@gagnef.se

Länkar