Anhörigstöd

Du som anhörig är viktig och har många gånger påverkats starkt av att som närstående leva i en situation, där den som missbrukar alkohol/droger fått allvarliga problem med sig själv och sitt liv.
Vi ser riskbruk, skadligt bruk och beroende som en familjär angelägenhet. Som närstående finns det möjlighet att få hjälp och information om missbruk/beroende och anhörigproblematik.

Som anhörig kanske du:

 • Tar ansvar för missbrukarens känslor, handlingar och behov
 • Undviker eller känner obehag för närhet och kanske isolerar dig från omgivning och vänner
 • Känner skuld och skamkänslor
 • Försöker kontrollera eller skydda missbrukaren från konsekvenser
 • Känner att du inte längre styr ditt eget liv
 • Känner dig arg, ledsen och förbisedd
 • Upplever känslor av depression, förvirring, ångest och hopplöshet
 • Undertrycker din vrede och andra obekväma känslor och tankar

Du som anhörig kan få stöd i grupp eller enskilt. I gruppverksamheten träffas man under en period av sex veckor i en sluten grupp. Under dessa veckor arbetar vi med:

 • Går igenom och tydliggör beroendet
 • Den anhöriges livsområden och personlig utveckling
 • Att lära sig uttrycka tydliga förhoppningar och gränser
 • Utmaningar/hemläxor att öva på mellan träffarna
 • Telefonkontakt vid önskemål mellan träffarna
 • Gruppdiskussioner och praktiska övningar