Djurmoskolan

Djurmoskolans gård och skolbyggnad

Djurmoskolan är en trivsam F-6 skola med många kompetenta och ambitiösa pedagoger. På Djurmoskolan arbetar vi utifrån att alla elever ska ges de bästa förutsättningarna att lyckas i sitt lärande och i sin personliga utveckling. Alla elever ska trivas i skolan med såväl kompisar som lärare och finna en glädje och trygghet i att gå till skolan. Alla ska uppleva att de har arbetsro och känna stimulans i skolarbetet. Barnen blir respekterade som individer och har inflytande över sitt arbete. Vi tar tillvara på elevernas engagemang och låter var och en utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov. Vi har också höga förväntningar på våra elever och ger dem utmaningar som bidrar till att eleverna känner motivation i skolarbetet. Allt vi gör ska generera ett mervärde för våra elever och bidra till att de efter sju år på Djurmoskolan går vidare med en ryggsäck fylld av kunskaper, förmågor och goda minnen.

Djurmoskolan angränsar mot Borlänge kommun och ligger i Djurmo i nära anslutning till riksväg 70. Skolans centrala läge, trevliga lokaler och vår fantastiska utomhusmiljö bidrar också till att våra elever trivs väldigt bra på skolan och i fritidsverksamheten. Vi har goda förutsättningar att använda uterummet i vår pedagogiska verksamhet. Fritidshemmet erbjuder, genom utbildade och erfarna pedagoger, en varierad pedagogisk verksamhet som tar hänsyn till barnens egna önskningar och behov.

Kontakt

Rektor

Susanne Karlsson
Telefon: 0241- 155 96
E-post: susanne.karlsson@gagnef.se

Bitr. rektor

Madelene Holst Dyrsmeds
Telefon: 0241-15 329
E-post: madelene.holst.dyrsmeds@gagnef.se

Administrativ assistent

Annica Sarén
Telefon: 0241-155 86
E-post: annica.saren@gagnef.se