Kommunala skyddsjägare

Gagnefs kommun har ansvar för att ta hand om skadade eller döda djur på kommunal mark inom detaljplanelagt område. Ibland kan det krävas åtgärder och detta görs i sådana fall av en kommunal skyddsjägare.

Privat mark

Du som privat markägare ansvarar själva för att åtgärda problem med vilda djur inom den egna tomten. Kommunen kan förmedla kontaktuppgifter till skyddsjägarna men du står för eventuella kostnader till jägaren när uppdrag utförs på din tomt.

Viltolyckor

Kommunala skyddsjägare tar inte hand om skadade djur i samband med trafikolyckor, där ansvarar Polisen och Nationella Viltolycksrådet (eftersöksjägare).

För mer information besök www.viltolycka.se.

Vad kan du göra?

Som fastighetsägare kan du förebygga att vilda djur kommer in på tomten eller bostadsområdet genom att hålla din trädgård fri från fallfrukt, hålla komposter stängda och framförallt att inte medvetet lägga ut föda i syfte att mata vilda djur. Ett villaområde eller en miljö med trafik i närheten är ingen naturlig plats för ett vilt djur. Djuren söker sig till platser där tillgången på mat är stor oavsett var de ligger.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tomas Skymning
Telefon: 0241-151 04
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se