Stöd, omsorg och vård

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar för många olika verksamheter, till exempel äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg.

Här hittar du information om dessa och vilken hjälp socialförvaltningen i Gagnef kan ge dig som behöver stöd för att klara vardagslivet.

Kontakt

Socialförvaltningen

Reception
0241-152 15
ifo@gagnef.se

Socialchef

Ulrika Gärdsback
0241-155 99
ulrika.gardsback@gagnef.se

Verksamhetschef Stöd och omsorg

Anna Yttervall
0241-155 11
anna.yttervall@gagnef.se

Verksamhetschef Vård och omsorg

Anna Eklund
0241-155 98
anna.eklund@gagnef.se