Stöd, omsorg och vård

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar för många olika verksamheter, till exempel äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg.

Här hittar du information om dessa och vilken hjälp socialförvaltningen i Gagnef kan ge dig som behöver stöd för att klara vardagslivet.

Digital kompetens för framtiden Gagnef

Projektet Digital kompetens för framtiden Gagnef är ett EU-projekt via Leader som genomförs under en tvåårsperiod med start 1 januari 2020 till 31 december 2022. Projektet syftar till att stärka individerna på arbetsmarknadsenheten i den nya digitala tekniken så att de på så sätt ges möjlighet att delta i den digitala utvecklingen och utifrån sina förutsättningar nå egen försörjning.
Målet är att alla deltagare i projektet ska ha fått ökad kompetens inom digital teknik och komma närmare arbetsmarknaden.

Har du frågor? Kontakta handläggare Teresa Laurila 0241-153 62.

Mest besökta

Information om alkohol – riskbruk/skadligt bruk/beroende

Svensk version
Finsk version

Kontakt

Socialförvaltningen

Reception
Telefon: 0241-152 15
E-post: ifo@gagnef.se

Socialchef

Malin Lindén Ohlsson
Telefon: 0241-151 56
E-post: malin.linden.ohlsson@gagnef.se

Verksamhetschef Stöd och omsorg

Anna Yttervall
Telefon: 0241-155 11
E-post: anna.yttervall@gagnef.se

Verksamhetschef Vård och omsorg
Anna Eklund
Telefon: 0241-155 98
E-post: anna.eklund@gagnef.se