Stöd, omsorg och vård

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar för många olika verksamheter, till exempel äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg.

Här hittar du information om dessa och vilken hjälp socialförvaltningen i Gagnef kan ge dig som behöver stöd för att klara vardagslivet.

Information om alkohol – riskbruk/skadligt bruk/beroende

Svensk version
Finsk version

Kontakt

Socialförvaltningen

Reception
Telefon: 0241-152 15
E-post: ifo@gagnef.se

Tf Socialchef

Anna Eklund
Telefon: 0241-155 98
E-post: anna.eklund@gagnef.se

Verksamhetschef Stöd och omsorg

Anna Yttervall
Telefon: 0241-155 11
E-post: anna.yttervall@gagnef.se

Verksamhetschef Vård och omsorg
Anna Eklund
Telefon: 0241-155 98
E-post: anna.eklund@gagnef.se