Föreningsbidrag

Bidrag till föreningar verksamma inom det sociala området i Gagnefs kommun

En förening eller organisation med verksamhet inom det sociala området i Gagnefs kommun kan söka föreningsbidrag för genomförande av olika aktiviteter och löpande verksamhet.

Bidraget är avsett att stötta sociala verksamheter som sker i Gagnefs kommun och riktar sig till kommuninnevånare. Föreningen eller organisationen ska ha en verksamhet som verkar för att stimulera det sociala klimatet och bidra till en varm och trygg kommun.

Bidraget söks en gång per år med sista ansökningsdag 30 april. Förlängd ansökningstid till 19 maj 2024.

Här hittar du blankett föreningsbidrag (pdf) och mer information föreningsbidrag (pdf) om bidraget.